Nieuws

Raad van State stelt jachtsector in het gelijk – geen lokaal jachtverbod in Boechout

Op 28 juli 2021 vaardigde de burgemeester van de gemeente Boechout een politieverordening uit tot ‘stopzetting van de jacht en bestrijding op houtduiven op percelen omwille van veiligheid en overlast’.

Het verbod kwam er na klacht van buurtbewoners wegens geluidsoverlast en bezorgdheid over de veiligheid omdat er houtduiven werden bejaagd ter vrijwaring van schade op graanvelden, doch volgens de klagers te dicht bij hun woningen.

Bij de betrokken jagers en Wildbeheereenheid Groot-Ranst was de verbazing groot want 2 weken eerder – op 13 juli 2021 – had ANB de burgemeester reeds geadviseerd dat ‘het openen/sluiten of lokaal verbieden van de jacht een bevoegdheid is die geregeld is op Vlaams niveau. Deze mogelijkheid is decretaal geregeld via het Jachtdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten en dat het Jachtdecreet geen mogelijkheid voorziet om via een Burgemeestersbesluit de jacht te verbieden’.

Maar burgemeester Koen T’Sijen zette toch door en vaardigde via een burgemeestersbesluit een verbod uit op alle jacht en bestrijding.

Op 27 september 2021 bekrachtigde de gemeenteraad de beslissing van de burgemeester.

De twee jachtrechthouders, de landbouwer en Wildbeheereenheid Groot-Ranst vroegen advies en ondersteuning aan Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) over de mogelijkheden om het besluit aan te vechten.

Vermits HVV zelf geen jachtrechten bezit en dus niet rechtstreeks benadeeld werd door de beslissing van de burgemeester kon ze zelf geen juridische stappen ondernemen. Indien ze zelf zou procederen, dan zou de zaak verloren zijn. De jachtrechthouders en de landbouwer kregen de raad om zelf juridische stappen te ondernemen, maar met de steun van HVV.
HVV, WBE Groot-Ranst, WBE Regio Lier en de Antwerpse Jagersvereniging hebben afgesproken om de kosten voor de procedures gezamenlijk te financieren.

Op 5 oktober 2021 werd in eerste instantie gouverneur Cathy Berx aangeschreven met het verzoek de omstreden beslissing nietig te verklaren. De gouverneur was echter van oordeel dat “de openbare orde daadwerkelijk verstoord wordt, dat deze verstoring ernstig is en zich voordoet bij de omwonenden van de gronden en eventueel toevallige passanten”, dat het besluit “de elementen omschrijft waaruit het acute gevaar voor de bevolking blijkt en dat het risico voor de openbare orde en veiligheid afdoende vastgesteld en gemotiveerd wordt”. De gouverneur besliste dan ook op 2 december 2021 om niet op te treden.

Op 21 januari 2022 werd er dan maar beroep ingesteld bij de Raad van State om de besluiten van de burgemeester en de gemeenteraad te vernietigen.

Zeer recent – op 2 maart 2023 – heeft de Raad van State de besluiten van burgemeester en de gemeenteraad van de gemeente Boechout vernietigd.

Samen met de WBE’s en het provinciaal comité is HVV in de bres gesprongen voor de Vlaamse jagers en ze is uiteraard heel tevreden met dit arrest. Hiermee wordt een vuist gemaakt tegen (lokale) overheden die met dit soort onwettige besluiten de jacht en schadebestrijding willen verbieden of inperken.

Het volledige arrest kan u HIER raadplegen.