Nieuws

Rechtstreekse verkoop van wild aan de plaatselijke detailhandel bijna een feit

Indien je je soms de vraag stelt: “Wat doet Hubertus Vereniging Vlaanderen eigenlijk voor jagers in Vlaanderen?”, dan is deze realisatie daar een perfect voorbeeld van. Hubertus Vereniging Vlaanderen is als grootste belangenorganisatie héél nauw betrokken bij gesprekken met de overheid aangaande de ruime interpretatie van wetgeving die relevant is voor onze leden en onze sector.

Het realiseren van een Korte Keten inzake het aanbieden en consumeren van wildbraad, vermarkting van wild naar Nederlands model waarbij de jager wild rechtstreeks mag verkopen en leveren aan de plaatselijke detailhandel, is reeds jaren een actiepunt voor Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Om dit mogelijk te maken zijn wijzigingen nodig aan Belgische Federale wetgeving, meer bepaald aan het Koninklijk Besluit van 7 januari 2014 “betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel”.

Dankzij de jarenlange inzet van Hubertus Vereniging Vlaanderen ligt er momenteel een ontwerp tot wijziging van het betrokken KB  op tafel. Dit ontwerp dient nog verschillende fases van de wetgevingsprocedure te doorlopen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • men stelt voor om levering voor GP’s ‘aan de plaatselijke detailhandel’ mogelijk te maken. Daarmee zullen GP’s niet enkel aan particulieren en erkende WildVerwerkingsEenheden kunnen leveren, maar ook aan de ‘plaatsen van verkoop of levering van producten aan de eindverbruiker (onder meer traiteurs en restaurants)’.
  • voor de levering van wild dat tijdens één individuele of collectieve jacht geschoten wordt, stelt men voor om de aantallen op te trekken van 1 naar 2 stuks grofwild en van 10 naar 20 stuks kleinwild

Hubertus Vereniging Vlaanderen is verheugd dat er eindelijk een concrete doorbraak komt in dit dossier en zal verder communiceren zodra de wijziging concreet wordt.