Nieuws

Rechtstreekse verkoop van wild aan de plaatselijke detailhandel is een feit

Het realiseren van een Korte Keten inzake het aanbieden en consumeren van wildbraad, vermarkting van wild naar Nederlands model waarbij de jager wild rechtstreeks mag verkopen en leveren aan de plaatselijke detailhandel, is dankzij de vele inspanningen van Hubertus Vereniging Vlaanderen een feit. Het Koninklijk Besluit werd gisteren 24 april 2024 gepubliceerd en zal in werking treden vanaf 4 mei 2024.

Om dit mogelijk te maken waren enkele wijzigingen nodig aan Belgische Federale wetgeving, meer bepaald aan het Koninklijk Besluit van 7 januari 2014 “betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel”. We lichten de wijzigingen even voor u toe.

Huidige toestand – voor de wijziging

Afdeling IV. – Vrij wild

Art. 16. De volgende voorwaarden worden nageleefd bij rechtstreekse levering aan de eindverbruiker door de jager van kleine hoeveelheden vrij wild dat voorafgaand niet werd gekeurd in een erkende wildbewerkingsinrichting:
1° het gaat om vrij wild dat is neergeschoten door de jager of door de groep jagers waarvan hij bij de jacht deel uitmaakt;
2° naargelang het om grof vrij wild of klein vrij wild gaat, zijn de bepalingen van hoofdstuk II (punten 1, 2 et 5) of III (punten 1, 2 en 4) van sectie IV bij de bijlage III van de verordening (EG) nr. 853/2004 nageleefd;
2° Tijdens het vervoer is stapelen verboden;
3° elke jager mag ten hoogste rechtstreeks aan de eindverbruiker 1 stuk grof vrij wild en 10 stuks klein vrij wild leveren die zijn neergeschoten op dezelfde onafgebroken jachtsessie van zes uur op hetzelfde jachtterrein;
4° het wild gaat vergezeld van de verklaring zoals bedoeld in bijlage III, sectie IV, hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 853/2004. De jager ziet erop toe dat de passende rubrieken van deze verklaring zijn ingevuld, in het bijzonder wanneer een wild zwijn wordt overgedragen;
5°wilde zwijnen en andere voor trichinen gevoelige soorten ondergaan op aanvraag van de gekwalificeerde persoon een trichinenonderzoek in een geaccrediteerd of erkend laboratorium; het gunstige resultaat is gekend voor de levering of het resultaat wordt, nadat de eindconsument bij de levering gewezen is op het belang van een lopend onderzoek, na ontvangst ervan door de gekwalificeerde persoon aan de eindconsument meegedeeld.

De wijziging van 14 april 2024 – gepubliceerd op 24 april 2024

Art. 4. In artikel 16 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht:

  1. a) de eerste paragraaf wordt vervangen door wat volgt:

“De volgende voorwaarden worden nageleefd bij rechtstreekse levering aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel door de jager van kleine hoeveelheden vrij wild dat voorafgaand niet werd gekeurd in een erkende wildbewerkingsinrichting:”;

  1. b) 3° wordt vervangen door wat volgt:

“3° elke jager mag ten hoogste rechtstreeks aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel, 2 stuks grof vrij wild en 20 stuks klein vrij wild leveren die zijn neergeschoten tijdens dezelfde onafgebroken jachtsessie van zes uur op hetzelfde jachtterrein;”;

  1. c) 5° wordt vervangen door wat volgt:

“5° wilde zwijnen en andere voor trichinen gevoelige soorten ondergaan op aanvraag van de gekwalificeerde persoon een trichinenonderzoek in een geaccrediteerd of erkend laboratorium; het gunstige resultaat is gekend voor de levering of het resultaat wordt, nadat de eindconsument of de  plaatselijke detailhandel bij de levering gewezen is op het belang van een lopend onderzoek, na ontvangst ervan door de gekwalificeerde persoon aan de eindconsument of de plaatselijke detailhandel meegedeeld.”;

Dit geeft dan:

Art. 16. De volgende voorwaarden worden nageleefd bij rechtstreekse levering aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel door de jager van kleine hoeveelheden vrij wild dat voorafgaand niet werd gekeurd in een erkende wildbewerkingsinrichting:
1° het gaat om vrij wild dat is neergeschoten door de jager of door de groep jagers waarvan hij bij de jacht deel uitmaakt;
2° naargelang het om grof vrij wild of klein vrij wild gaat, zijn de bepalingen van hoofdstuk II (punten 1, 2 et 5) of III (punten 1, 2 en 4) van sectie IV bij de bijlage III van de verordening (EG) nr. 853/2004 nageleefd;
2° Tijdens het vervoer is stapelen verboden;
3° elke jager mag ten hoogste rechtstreeks aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel, 2 stuks grof vrij wild en 20 stuks klein vrij wild leveren die zijn neergeschoten tijdens dezelfde onafgebroken jachtsessie van zes uur op hetzelfde jachtterrein;
4° het wild gaat vergezeld van de verklaring zoals bedoeld in bijlage III, sectie IV, hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 853/2004. De jager ziet erop toe dat de passende rubrieken van deze verklaring zijn ingevuld, in het bijzonder wanneer een wild zwijn wordt overgedragen;
5° wilde zwijnen en andere voor trichinen gevoelige soorten ondergaan op aanvraag van de gekwalificeerde persoon een trichinenonderzoek in een geaccrediteerd of erkend laboratorium; het gunstige resultaat is gekend voor de levering of het resultaat wordt, nadat de eindconsument of de  plaatselijke detailhandel bij de levering gewezen is op het belang van een lopend onderzoek, na ontvangst ervan door de gekwalificeerde persoon aan de eindconsument of de plaatselijke detailhandel meegedeeld.

Belangrijke definities

5° Detailhandel: plaats van verkoop of levering aan de eindverbruiker, inclusief distributieterminals (automaten), grootkeukens, traiteurs en restaurants;

Plaatselijke detailhandel : de detailhandel die gelegen is binnen een straal van 80 km van de productie-inrichting en die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert.