Nieuws

Standpunt: ‘Word lid en vorm een vuist tegen de anti-jachtcoalitie’

‘Uw lidmaatschap van Hubertus Vereniging Vlaanderen niet verlengen, speelt in de kaart van de anti-jachtcoalitie.’ Dat schrijft het bestuur van de jagersorganisatie in het decembernummer van De Vlaamse Jager, het ledenblad.

Het gaat hard. Keihard. Al weken aan een stuk ligt de jachtsector onder vuur. Langs alle kanten komen de aanvallen. Soms tegelijkertijd en gecoördineerd. Soms blindelings en op goed geluk. Maar telkens met één duidelijk doel voor ogen: het draagvlak voor de jacht in Vlaanderen ondermijnen. Twijfel zaaien, onherstelbare reputatieschade toebrengen.

Het begon met de verdwijning van Vlaanderens bekendste wolf, eind september. Zelfs zonder de minste bewijzen werd meteen richting een jager gekeken als dader. In een rechtsstaat geldt normaal het vermoeden van onschuld. In de huidige samenleving, waarin de luidste roepers de toon zetten, valt de jachtsector blijkbaar onder een afwijkend regime: schuldig tot het tegendeel is bewezen.

Op dat ‘elan’ ging het verder. Eerst over de jachtplannen: door het wolvennieuws kleurden een aantal Vlamingen hun eigendommen uit als jachtgrond– media spraken over een stormloop, terwijl het om maar vierhonderd percelen ging, meestal tuintjes. Daarna volgde de platvloerse, ronduit abject online campagne van Jan Loos van Welkom Wolf tegen de voorzitter van wildbeheereenheid De Zandhaas en zijn familie.

Die verhoogde aandacht lijkt voorlopig niet meteen te gaan liggen. Integendeel. Het zal alleen maar toenemen. Ten eerste omdat media zo werken: iedere persoon of organisatie die in opspraak komt, wordt nadien met argusogen gevolgd. Ten tweede omdat de tegenstanders bloed ruiken, en alles in de strijd werpen.

Zelfs een gans in Geraardsbergen die tijdens een jachtpartij in een tuintje belandde, en niet teruggevonden werd door de jachtgroep in kwestie, werd door Animal Rights aangewend om hun petitie tegen de jacht onder de aandacht te brengen. Vroeger zou dit soort berichten nooit aandacht krijgen, nu wel. Het schopte het tot het hoofditem op een lokale zender.

Wat daarvan te vinden als geviseerde sector?

Vooreerst moeten jagers beseffen dat het geen business as usual meer is. Door de permanente aanwezigheid van sociale media en kritische burgers met een smartphone kan voortaan het minste tot een krantenkop leiden. Een ziek geschoten dier, een verbaal harde confrontatie, iemand die een jachtpartij verstoort, een ongepast commentaar op Facebook of Twitter: het vindt vroeg of laat zijn weg naar het brede publiek, waar het vervolgens een eigen leven gaat leiden. Wees daarom altijd voornaam en hoffelijk – als een lady and a gentleman.

Tweede belangrijke les: vergis je niet van tegenstander. Een deel van de jagers vindt dat een organisatie als Hubertus Vereniging Vlaanderen veel straffer en scherper op de beschuldigingen en aantijgingen moet reageren –om hun grieven kracht bij te zetten, wordt gedreigd het lidmaatschap niet langer te verlengen.

En dat is precies wat een Jan Loos van Welkom Wolf, wat een Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum, wat een Animal Rights wil: een jagersorganisatie in verspreide slagorde. Want hoe kleiner Hubertus Vereniging Vlaanderen, hoe geringer haar soortelijk belang. Een belangenorganisatie is namelijk maar zo sterk en betrouwbaar als haar achterban. Niet langer lid blijven, door de perikelen rond de wolf, speelt bijgevolg in de kaart van de anti-jachtcoalitie. Daarom: maak van de nood een deugd, en schenk als kerstcadeau of eindejaarsverrassing een lidmaatschap van Hubertus Vereniging Vlaanderen aan een jager die nog geen of geen lid meer is. Over een origineel geschenk gesproken.

Want één zaak staat als een paal boven water: in de crisis van afgelopen maanden heeft Hubertus Vereniging Vlaanderen zich geweerd als een leeuw. Elke bal die haar richting uitkwam, werd genadeloos terug gemept. Elk verwijt werd vakkundig gecounterd. Elke aanval gepareerd. De ene keer communicatief en strategisch, de andere keer juridisch en wetenschappelijk. Maar sowieso altijd gedreven door een passie voor het vak en de belangen van de leden. Wolf of geen wolf: dat is het ware doel van Hubertus Vereniging Vlaanderen.