Nieuws

Telprotocol patrijs: hoe breng ik telseizoen 2023 tot een goed einde? HVV geeft tips

 

Om te mogen jagen op patrijs in Vlaanderen moeten jagers tellen hoeveel broedkoppels in het veld leven. Dat gebeurt volgens een telprotocol van de Vlaamse overheid. Officieel begint het telseizoen op 15 januari en loopt het af op 31 maart. Met het komende telseizoen in het vooruitzicht geeft HVV-medewerker Miel Cnuts een aantal belangrijke tips.

Tip 1: gebruik de webtoepassing en de telkaarten van HVV.

Ik raad u aan om de webtoepassing te gebruiken in plaats van de smartphone-app. Waarom? Ik vind de webtoepassing makkelijker en sneller in gebruik. Bovendien heeft u bij uw thuis op uw computer of laptop meestal een stabielere internetverbinding dan op uw smartphone in het veld. Een goede stabiele internetverbinding is nodig voor een vlotte werking van de app.

Als u de webtoepassing gaat gebruiken moet u vooraf eerst uw waarnemingen noteren op een telkaart in het veld. HVV heeft duidelijke telkaarten ontwikkeld die u van ons intranet kan downloaden. Extra tip: in de map zit ook een telformulier dat u tijdens iedere telronde moet invullen, want de telgegevens op dit telformulier moet u eveneens in de webtoepassing ingeven. U print het telformulier best op de achterkant van een telkaart.

Tip 2: begin niet te vroeg met tellen. Start pas als de meeste kluchten in koppels uiteen gevallen zijn.

Officieel begint het telseizoen op 15 januari en loopt het af op 31 maart. Tijdens die periode zijn jagers op zoek naar patrijzenkoppels, want volgens de jachtwetgeving moeten er minstens 3 koppels per 100 hectare open ruimte over het geheel van de jachtterreinen die tot de WBE horen, voorkomen alvorens er op gejaagd mag worden.

Na het broedseizoen en tijdens de koudste wintermaanden leven patrijzen in groepen, kluchten genaamd. Vanaf januari beginnen kluchten geleidelijk uiteen te vallen en vormen mannetjes en vrouwtjes koppels. Afhankelijk van het weer begint de koppelvorming vroeger of later.

Vorig jaar waren er in de tweede helft van januari nog veel kluchten omwille van de koude wintertemperaturen waardoor jagers in het begin van het telseizoen weinig koppels konden tellen.

Koppelvorming gebeurt niet overal op hetzelfde moment. Er zijn immers heel wat lokale verschillen. Daarom raad ik u aan om de situatie in uw jachtgebied rond 15 januari goed in de gaten te houden. Daar waar kluchten op dat moment grotendeels in koppels uiteengevallen zijn, kan er gestart worden. Daar waar patrijzen nog niet aan het koppelen zijn, wordt er best nog wat gewacht. Na enkele dagen met goed weer kan de koppelvorming snel optreden.

Tip 3: leef het telprotocol correct na.

Het is belangrijk dat u het telprotocol van de Vlaamse overheid correct naleeft. Een onjuiste uitvoering van het telprotocol leidt tot foutieve telresultaten, die op hun beurt in het nadeel van de jager kunnen spelen. Zo was de gebiedsdekkendheid van de 4 tellingen in de afgelopen 2 teljaren in veel WBE’s laag, wat tot lagere populatieschattingen leidde. De volledige open ruimte binnen een WBE dient met andere woorden 4 keer geteld te zijn, aangezien het vrijwel onmogelijk is om in één telronde alle dieren te zien. Het telprotocol kan u terugvinden op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Daar vindt u trouwens ook een geschreven handleiding van de smartphone-app en van de webtoepassing.

Een tweede aandachtspunt is dat het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek via een rekenkundige methode in staat is om sterk afwijkende telresultaten van afzonderlijke jachtterreinen ten opzichte van het gemiddelde van de WBE te detecteren. Dergelijke aanpak laat de overheid toe om gerichte controles uit te voeren.

Tip 4: respecteer de deadlines.

Iedere WBE die in 2023 op patrijs wil jagen mag zich niet vergeten aan te melden voor het telprotocol bij het ANB. Aanmelden doet het WBE-bestuur door een mail te sturen naar [email protected] uiterlijk op 26 januari 2023. Vermeld in de mail de naam en het nummer van de WBE. Vervolgens ontvangt de WBE een lijst met activatiecodes om in te loggen in de app. Opgelet: de activatiecodes zijn persoonlijk! Zonder activatiecode kan u geen tellingen registreren. De activatiecodes van vorig jaar zijn dit jaar niet meer geldig.

Tot wanneer kan ik tellingen doorgeven? De smartphone-app sluit af op 31 maart. De webtoepassing blijft tot en met 30 april in werking. Gedurende de hele maand april kan u nog papieren telkaarten digitaliseren in de webtoepassing.

Tip 5: volg de groepslessen van HVV.

Net zoals vorig jaar organiseert HVV groepslessen over de app. Ik raad u aan om een les te volgen, want een team van HVV-medewerkers en vrijwilligers geeft er op interactieve wijze uitleg over de werking van de app. Daarnaast kan u er terecht voor andere vragen over het telprotocol en voor een gezellige babbel met een drankje. De lessen focussen op de webtoepassing. U brengt dus best een opgeladen laptop mee. Computerkennis is vereist. Deelname is gratis, maar plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan hier (klik hier).

Nog vragen over het telprotocol? Contacteer het HVV-Kenniscentrum of een stuur een mailtje naar HVV-medewerker Miel Cnuts via [email protected]