Nieuws

Verbod import jachttrofee: HVV introduceert Afrikaanse excellenties bij minister Khattabi

Op 24 maart werd de resolutie met het oog op een verbod op de invoer van jachttrofeeën van bepaalde diersoorten unaniem goedgekeurd. Hubertus Vereniging Vlaanderen ging samen met een Afrikaanse delegatie langs op het kabinet van federaal minister Zakia Khattabi op 27 april.De delegatie bestond uit de minister van Leefmilieu van Namibië, Pohamba Shifeta, de ambassadeur van Namibië, Mekondjo Kaapanda-Girnus, de ambassadeur van Tanzania, Jestas Abuok Nyamanga, de secretaris-generaal van FACE, David Scallan en Dieter De Mets.

Het doel van de resolutie is duidelijk: geen import meer van diersoorten die op Annex A van de Europese Verordening nr. 338/97 voorkomen, alsook zes diersoorten uit Annex B. Voor wie verdwaalt in het versnipperde Belgisch politieke landschap: het is federaal Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi (Ecolo), die uitvoering moet geven aan de resolutie.

Minister Shifeta herhaalde zijn discours van op de conferentie. Door een importverbod komt de instandhouding van de wilde fauna in Afrika in gevaar evenals hun leefgebieden door reconversie naar landbouwgebruik. Bovendien zwengelt de stroperij aan omdat de inkomsten uit jacht aan de lokale gemeenschappen wegvallen, van waaruit onder andere ook schade aan gewassen vergoed werd, en dus de dieren enkel als een overlast beschouwd worden. Bovendien vallen ook alle andere vormen van steun weg die verbonden zijn aan jachtinkomsten: educatie, sociale beleid, volksgezondheid en welzijn, enzovoort. Nadien kwamen zowel de vertegenwoordigers van FACE als HVV aan het woord, waarbij duiding werd gegeven bij de sluwe en desinformerende wijze waarop het parlement benaderd/gepusht werd door Animal Rights.

Het symposium kreeg ruim aandacht in de nationale media.

Garanties
Het kabinet gaf aan al werk te maken van de uitvoering van de resolutie, ze hebben al informatie ingewonnen bij hun administratie. Er werden wel garanties gegeven dat zowel de Afrikaanse vertegenwoordigers, als FACE en HVV zouden betrokken worden bij iedere stap in dit traject.

De Ambassadeur van Namibië, Mekondjo Kaapanda-Girnus , reageerde heel lumineus: ‘Uw regering heeft een maand geleden onze president Hage Geingob ontvangen. De grote capaciteit voor zonne- en windenergie kan van Namibië een pionier op het vlak van groene waterstofproductie maken. Onze beide landen tekenden in dat kader een memorandum, waardoor beide landen vlotter kunnen samenwerken om de infrastructuur voor de productie en het vervoer van waterstof op te bouwen. U heeft ons dus nodig om uw klimaatdoelstellingen te behalen, maar aan de andere kant laat uw land en parlement ons grofweg in de kou staan in dit debat.’

Na de vergadering vroeg de ambassadeur van Tanzania, Jestas Abuok Nyamanga, of HVV een strategische sessie met de ambassadeurs van de SADC-landen wil organiseren om proactief de Belgische regering te informeren met de meest recente informatie. Wordt dus vervolgd.