Nieuws

Verhoging belasting jachtverloven – Vlaamse Regering baart een draak

De Vlaamse Regering – in haar eeuwige zoektocht naar extra inkomsten op de kap van de burger – verhoogt de belasting op jachtverloven en jachtvergunningen via het Programmadecreet dat de begroting 2023 begeleidt.

De nieuwe belasting op de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen bedraagt met ingang van 1/01/2023:

1- voor het jachtverlof dat elke dag van het jachtseizoen geldig is – 175 €
2- voor het jachtverlof dat elke zondag van het jachtseizoen geldig is – 120 €
3- voor de jachtvergunning die vijf vooraf bepaalde dagen in het jachtseizoen geldig is – 45 €

 

De belasting op een jachtverlof (elke dag geldig) werd vanaf 1 januari 2023 dus opgetrokken van 150 € naar 175 €, een stijging met 16%.
Verder wordt elk jaar – telkens op 31 juli – de belasting nog verder opgetrokken op basis van de gezondheidsindex.

Wat blijkt? De Vlaamse Regering baarde een draak

Deze wijziging gaat in op 01/01/2023 en de jaarlijkse indexering telkens op 31 juli.

Gevolg – voor het jachtseizoen 2023-2024 betaal je tot 30 juli 2023 een bedrag van 175 € en vanaf 31 juli een bedrag dat geïndexeerd wordt op basis van de gezondheidsindex van de maand juni. Dus in eenzelfde jachtseizoen gelden twee verschillende belastingen. HVV stelt zich de vraag hoe het ANB dit gaat implementeren in haar e-loket.

Wat doet HVV?

HVV nam onmiddellijk contact op met het Kabinet van de minister van Binnenlands Bestuur om o.a. deze onwerkbare indexering aan te kaarten en uitleg te vragen over het feit dat voor één jachtseizoen nu 2 retributies zouden gelden, namelijk één vanaf 01/01/2023 tot 30/07/2023 en een tweede (geïndexeerde) van 31/07/2023 tot 30/7/2024. Het Kabinet begreep nu pas – na onze tussenkomst – dat ze een wetgevend initiatief namen dat moeilijk implementeerbaar blijkt.

Hubertus Vereniging Vlaanderen is zeer ontstemd over deze belastingverhoging en bijkomende jaarlijkse indexering, waardoor jagen in België (Vlaanderen en Wallonië samen) in de toekomst excessief duur wordt in vergelijking met onze buurlanden (zie verder). Bovendien werd de jachtsector niet geconsulteerd over deze decreetwijziging. Hubertus Vereniging Vlaanderen zal daarom protest aantekenen tegen deze belastingverhoging.  Hubertus Vereniging Vlaanderen volgt verder op met de bevoegde Kabinetten en het Agentschap voor Natuur en Bos – het agentschap dat deze draak nu moet implementeren in haar geautomatiseerd e-Loket.

Wat kost jagen in onze buurlanden?

Indicatief en exclusief bijkomende taksen en contributies die in verschillende landen en gewesten geheven worden:

 width=

Het Programmadecreet kan HIER nagelezen worden.