Nieuws

Waarschuwing: ‘Komende maand verhoogde kans op aanrijding reeën’

Met het paarseizoen van de ree dat is losgebarsten, waarschuwt Hubertus Vereniging Vlaanderen voor het gevaar van overstekend wild.

Van midden juli tot midden augustus loopt de reebronst. In die periode willen de bokken zoveel mogelijk geiten dekken. Daarom zwerven de mannetjes actief rond in hun territorium, vaak de grote banen kruisend en zich ondertussen niet bewust van het gevaar op de weg.

Door het verhoogde risico op verkeersongevallen roept Hubertus Vereniging Vlaanderen de automobilisten op om alert te rijden en de snelheid te matigen. Zeker tijdens de ochtenduren en de schemering, en in gebieden waar de ree goed gedijt, zoals bosrijk gebied en weides met dichte begroeiing. ‘Een dier aanrijden is namelijk een drama’, zegt Geert Van den Bosch, directeur van de jachtorganisatie. ‘Het beest sterft vaak een pijnlijke dood en chauffeurs vangen een heilige schrik. In het slechtste geval raken ook de bestuurder of de passagiers ernstig gewond. De blikschade kan dan weer makkelijk in de duizenden euro’s oplopen.’

Elke provincie in Vlaanderen kampt met het fenomeen, als direct gevolg van de sterk stijgende populatie aan reeën (zie hieronder). Toch doen jagers al het mogelijke om aanrijdingen te vermijden. Bijvoorbeeld door op gevaarlijke plekken wildspiegels te plaatsen, een soort bewegende reflectoren die moeten afschrikken bij invallend licht van koplampen. Jagers doen dit vaak kosteloos, net als de nazoek met honden en het verlossen van gekwetst grofwild uit hun lijden.

 

 width=

(Voorbeeld wildspiegel)

 

Wat te doen bij een aanrijding?

  • Bij een gevaar voor de veiligheid van de weggebruikers verwittig de politie via het noodnummer 101 en bel ook naar de lokale jager, van wie de contactgegevens terug te vinden zijn op de website van Hubertus Vereniging Vlaanderen. Een proces verbaal opstellen kan later handig zijn naar de verzekeringen toe. Natuuropvangcentra kunnen in deze ook helpen.
  • De lokale jager zal in vele gevallen beroep doen op De Vlaamse Zweethondengroep of Het Nazoekteam, gespecialiseerd in het opspeuren van gewonde dieren die na de klap zijn gevlucht
  • Raak nooit een kadaver met blote handen aan
  • Laat gewonde dieren in de berm liggen. In een reflex om zich te verdedigen, kunnen ze namelijk gemeen uithalen
  • Neem dode dieren niet mee naar huis voor consumptie of als trofee

 

Cijfers

Officiële cijfers over het aantal aangereden reeën bestaan niet. Toch vraagt Hubertus Vereniging Vlaanderen om elk ongeval te melden op haar website. Dat maakt het mogelijk om én zicht te krijgen op de omvang van het fenomeen én om, op termijn, een kaart te maken met gevaarlijke zwarte punten.
Uit de spontane meldingen die vorig jaar binnenkwamen, blijkt dat in 2018 zeker 124 reeën als valwild werden aangegeven (wat betekent: niet gestorven door jacht), waarvan 98 door aanrijdingen met een wagen.

  • Antwerpen: 65 stuks valwild
  • Limburg: 14
  • Oost-Vlaanderen: 21
  • Vlaams-Brabant: 4
  • West-Vlaanderen: 20

Opgelet: dat aantal ligt in werkelijkheid allicht een pak hoger.