Nieuws

Wetgeving: Mag ik aan bestrijding en bijzondere bejaging doen terwijl mijn meldingsformulier thuis ligt?

Een vraag die vaak terugkomt: moet ik als jager mijn meldingsformulier op zak hebben wanneer ik aan bijzondere bejaging en bestrijding doe? En ook: moet mijn perceel ingekleurd staan als ik aan bestrijding doe?

Context

Er is schade, veroorzaakt door een wildsoort, aan gewassen of eigendommen, of er dreigt schade en de jager tracht die met het vuurwapen te voorkomen. Welke documenten moet ik kunnen voorleggen op het ogenblik dat ik controle krijg?

Ter opfrissing: wat is het verschil tussen bijzondere jacht en bestrijding?

Bijzondere jacht: wanneer er schade dreigt aan gewassen of eigendommen, kan de jachtrechthouder buiten de gewone openingstijden bijkomend jagen op de wildsoort die de schade dreigt te veroorzaken. Dit onder de voorwaarden die bepaald zijn in het Jachtvoorwaardenbesluit en in de perioden die bepaald zijn in het Jachtopeningsbesluit.

Bestrijding: als een wildsoort schade veroorzaakt aan gewassen of eigendommen kan de grondgebruiker of -eigenaar de wildsoort (laten) bestrijden als er geen andere oplossing bestaat.

Voor men de bijzondere jacht of bestrijding mag aanvatten, moet men voor de meeste soorten minstens één preventieve maatregel toegepast hebben zoals gevraagd in de ‘code goede praktijk’.

Bijzondere jacht moet minstens 24 uur voor de aanvang via het juiste formulier gemeld worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Bij bestrijding is dit eveneens 24 uur, met de toevoeging dat er in die 24 uur tussen de aanvraag en de aanvang minstens een halve werkdag moet vervat zijn.

De modellen van deze meldingsformulieren zijn terug te vinden op de website van het ANB.

Nog dit: het betreft een ‘melding’, geen ‘aanvraag’. Het grote verschil is dat u geen goedkeuring moet hebben om te beginnen. Hoort u niets, dan is het in orde. Let wel, het ANB kan met een gemotiveerde beslissing de aangemelde bijzondere jacht of bestrijding op elk moment beperken of verbieden.

Moet ik het meldingsformulier op zak hebben?

Onderaan het meldingsformulier staat: ‘ik ben ervan op de hoogte dat tijdens de bijzondere jacht /bestrijding minstens één van de uitvoerders altijd een kopie van dit meldingsformulier moet kunnen voorleggen.’

Er is echter geen verplichting om de meldingsdocumenten op u te dragen. Dit wil zeggen dat u geen boete kan krijgen als u de documenten niet bij hebt. Het zal u echter veel tijd en last besparen als u bij een controle uw papieren gewoon kan tonen, zodat u snel verder kan met uw activiteiten. Het tonen van de documenten kan ook perfect op uw smartphone omdat niet omschreven is in welke vorm u het formulier moet kunnen voorleggen.

Dit is anders bij uw jachtverlof. Artikel 13 van het Jachtdecreet stelt duidelijk: ‘Wie met een geweer jaagt, moet het jachtverlof bij zich dragen.’ Hier volstaat het dus niet om een kopie op uw smartphone te kunnen tonen. Het jachtverlof mag ook niet in uw auto blijven liggen. U moet het op zak hebben.

Hoewel de draagplicht van het jachtverlof al 10 jaar in het Jachtdecreet staat, denken vele jagers nog steeds dat ze 48 uur hebben om te gaan tonen dat ze een geldig jachtverlof hebben (zoals dat in de oude tekst van art. 13 van het Jachtdecreet was omschreven).

Moet ik over een jachtverlof beschikken?

Bijzondere jacht blijft een vorm van jacht en daarvoor moet u beschikken over een geldig Vlaams jachtverlof.

Sedert 2015 staat ook expliciet in artikel 22 van het Jachtdecreet dat de uitvoerder, die aan bestrijding doet met gebruik van een vuurwapen, een jachtverlof moet hebben.

Moet het perceel ingekleurd zijn op een jachtplan?

Ook hier gelden voor bijzonder jacht de voorwaarden van de gewone jacht en moet een perceel dus ingekleurd staan en voldoen aan alle andere voorwaarden om bejaagbaar te zijn.

Bestrijding wordt niet beschouwd als een vorm van jacht. De oppervlaktevereisten en de administratieve verplichtingen (zoals een goedgekeurd jachtplan) zijn niet van toepassing. Bij bestrijding kan er daardoor enkel opgetreden worden op het perceel waar de schade is vastgesteld.

Bij bijzondere jacht kan er ook opgetreden worden rondom het perceel waarop men de schade wil voorkomen.

Hoe zit het met exoten?

De bestrijding van exoten is geregeld in bijlage 3/1 van het Soortenbesluit. Om tot de bestrijding over te kunnen gaan van bijvoorbeeld de nijlgans, de muntjak, de halsbandparkiet of de beverrat moet er geen voorafgaande melding worden gedaan.

Bestrijding van exoten is gedurende het hele jaar toegestaan, zowel overdag als bij nacht.

Het gebruik van vuurwapens, luchtdrukwapens en gasdrukwapens is enkel toegestaan tussen één uur voor de officiële zonsopgang en één uur na de officiële zonsondergang.

Vele middelen, die anders vaak verboden zijn, zoals levende uitheemse lokdieren, (alle) akoestische hulpmiddelen, apparaten om vangstplaatsen te verlichten en kunstmatige lichtbronnen zijn expliciet toegelaten voor de bestrijding van exoten. Enkel indien u nog een afwijking zou willen van de toegelaten tijdsperiode of van de ruime opsomming aan toegelaten middelen, moet er een toelating aan het ANB gevraagd worden.

Conclusie

Heb tijdens de bestrijding of bijzondere jacht steeds uw jachtverlof op zak. Om tijdverlies te vermijden is het aan te raden dat u (behalve bij exoten) ook het meldingsformulier kan voorleggen bij een controle.

 

Tekst: Erik Nauwelaerts, advocaat