Nieuws

Wetgeving: Mag ik mijn wapen in mijn buitenverblijf laten staan?

Mag een jager zijn wapens bewaren in zijn buitenverblijf in de Ardennen? Die vraag beantwoordt advocaat Erik Nauwelaerts in het ledenmagazine van Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Context

Ik woon en werk in de stad Antwerpen. Bijna elk weekend ontvlucht ik de drukte en ga ik naar mijn buitenverblijf in de Ardennen. Ik heb ook het geluk om daar te kunnen jagen. Ik jaag enkel in het Waalse Gewest en heb zelfs al jaren geen Vlaams jachtverlof meer. Het is voor mij dus veel handiger om mijn jachtwapens in mijn buitenverblijf te laten staan. Mag dit?

Wat zegt de wetgeving? 

Over de wijze hoe je je wapens correct moet opslaan en vervoeren zijn de regels duidelijk. Indien je die kennis wil opfrissen, kan je een heldere uiteenzetting daarover nalezen op de website van HVV.

De vraag waar je je jachtwapens moet opslaan indien je op meerdere plaatsen verblijft, is minder eenvoudig te beantwoorden.

Het Koninklijk Besluit dat in uitvoering van de Wapenwet omschrijft hoe wapens bewaard moeten worden, spreekt steeds over ‘verblijfplaats’. Een eerste belangrijk punt is dus dat je officiële adres (‘domicilie’) geen doorslaggevend criterium is met betrekking tot de plek waar je je wapens moet bewaren.

Wat is een verblijfplaats? 

De Wapenwet geeft een specifieke definitie aan de term ‘verblijfplaats’, namelijk ‘de belangrijkste verblijfplaats die iemand in België heeft, met uitsluiting van de plaatsen waar wapens worden bewaard en die de betrokkene deelt met derden’. De wetgeving gebruikt vaak moeilijke taal, maar deze omschrijving is ronduit onduidelijk.

Er bestaat een ‘omzendbrief’ voor de praktische toepassing en interpretatie van de wapenwetgeving. Daarin lezen we de verduidelijking dat wanneer iemand twee eigen verblijfplaatsen heeft in ons land, de wapens bewaard moeten worden op de verblijfplaats waar die persoon het meest aanwezig is. Er wordt verder verduidelijkt dat de wapens niet bewaard mogen worden in je tweede verblijfplaats die door anderen wordt bewoond wanneer de betrokkene er zelf niet aanwezig is.

Deze uitleg lijkt logisch, maar kan in de praktijk leiden tot absurde situaties. Zo zal iemand die op zijn 18 jaar een jachtverlof haalt en tijdens zijn verdere studies op kot gaat, in principe zijn wapens op zijn kot moeten hebben en niet in de ouderlijke woonst.

Om concreet op de vraag van vandaag te antwoorden, mogen de jachtwapens dus niet in het buitenverblijf achterblijven. Voor alle volledigheid benadruk ik dat een Waals jachtverlof volstaat om in Vlaanderen je wapens bij je thuis te houden.

Tijdelijke verblijfplaats

Je moet je wapens niet overal mee naartoe nemen en ze mogen ‘alleen thuisblijven’ als je op vakantie bent. De wapens mogen uiteraard wel mee vervoerd worden naar je jachtactiviteiten. Om het helemaal verwarrend te maken qua terminologie, voeg ik nog het volgende toe. Wanneer je in je buitenverblijf (of in een hotel) bent met je wapens, wordt die plek wel je ‘verblijfplaats’. Ook op die tijdelijke verblijfplaats moet je dan voldoen aan de veiligheidsmaatregelen die het Koninklijk Besluit voorschrijft om je wapens te bewaren.

Wat zijn de mogelijke consequenties? 

Het kan gebeuren dat er in je buitenverblijf wordt ingebroken. Elke diefstal van een vergunningsplichtig wapen moet gemeld worden aan de politie en de gouverneur. Indien de gouverneur dan vindt dat je onzorgvuldig met je wapens omspringt door ze in je buitenverblijf te stallen terwijl je er niet verblijft, kan je als slachtoffer van een diefstal ook nog eens het slachtoffer worden van een sanctie of overheidsmaatregel.

Conclusie 

Hoewel het in sommige gevallen heel praktisch zou kunnen zijn, mag je je jachtwapens niet permanent stallen in je buitenverblijf tijdens de periodes dat je er niet verblijft.

 

Auteur: Erik Nauwelaerts, advocaat