Nieuws

Wildverwerkingsbedrijf Belgibier vestigt in samenwerking met HVV een ophaalpunt voor everzwijnen in Lummen

Limburgse jagers kunnen voortaan hun geschoten evers en reeën verkopen aan wildverwerkingsbedrijf Belgibier, dat in Lummen een ophaalpunt zal vestigen. Heugelijk nieuws voor de sector.

Hubertus Vereniging Vlaanderen klaagde het al vaker aan: jagers weten geen blijf met hun geschoten everzwijnen, waardoor het enthousiasme om nog extra dieren te schieten wegdeemstert. Hubertus Vereniging Vlaanderen trad daarom in overleg met groothandel Belgibier, dat vanaf 1 september een ophaalpunt vestigt in Lummen. Limburgse jagers kunnen er geschoten evers verkopen aan marktconforme prijzen. De kosten van het trichine-onderzoek vallen ten laste van Belgibier. Tweemaal winst dus. Belgibier zal eveneens reewild opkopen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceerde in de herfst van 2020 haar ‘everzwijnenplan’. Op die wijze streeft ze naar een duurzame co-existentie met het everzwijn in Vlaanderen. Eén van haar doelstellingen is het verruimen van de mogelijkheden tot de vermarkting van wildbraad. Dat is van cruciaal belang om een hoger afschot gerealiseerd te zien van zwartwild, dat vandaag op veel plaatsen voor overlast zorgt. Er worden momenteel twee paden bewandeld.

Koelcel

Het eerste pad is het voorzien van ruimere afzetmogelijkheden voor de jagers binnen het wettelijk kader van vandaag. De samenwerking met Belgibier zorgt hier meteen al voor een doorbraak. De mobiele koelcel is erkend door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Indien u karkassen van everzwijn of ree wenst af te leveren op het ophaalpunt, dient u vooraf contact op te nemen met Robbe Calcoen op het nummer 0499/75.29.13. Hij zal u het exacte adres en de code geven van de aanhangwagen zodat u uw karkassen in de koelcel op het ophaalpunt kan hangen. De karkassen – die evident correct ontweid zijn – worden met beide poten aan de haken gehangen. U hangt een bijgevoegd plastic zakje aan dezelfde haak, waarin u een stuk van de nier en de lever van het gestrekte wild steekt. In de koelcel bevindt zich een brievenbus waarin u het wettelijk verplichte document van ‘Gekwalificeerd Persoon’ deponeert. Als laatste scant u de QR-code met uw smartphone die in de koelcel hangt. Via die QR-code komt u in een online registratiesysteem, waarna u uw persoonlijke gegevens invult. Na het afronden van de formaliteiten ontvangt u een bevestigingsmail met kopie van uw document ‘Gekwalificeerd Persoon’ en een link naar uw registratieformulier. Ongeveer twee weken nadien ontvangt u de betaling op uw rekening. In de septembereditie van De Vlaamse Jager zullen we de procedure stapsgewijs met u doorlopen aan de hand van foto’s.

Rechtstreekse verkoop

Het tweede pad dat HVV samen met de (Vlaamse) overheid bewandelt is het aansturen op het versoepelen van het (federale) Koninklijk Besluit dat de rechtstreekse levering van wild aan de eindverbruiker en detailhandel regelt. Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft op vraag van minister Demir een juridische analyse gemaakt van de vermarktingsmogelijkheden in de buurlanden en andere Europese lidstaten, meer bepaald over de rechtstreekse verkoop van verwerkt en onverwerkt wild(braad) aan horeca en de lokale detailhandel in die landen. Want de minister stelt terecht in haar everzwijnenplan dat de voedselveiligheidsregels ‘zorgen voor een uitstekende bescherming van de volksgezondheid, maar niet zijn aangepast aan vermarkting van wild.’ Hopelijk komt op basis van onze analyse en gemeenschappelijke inzet een verruiming van het Koninklijk Besluit. Hubertus Vereniging Vlaanderen neemt hiertoe samen met de minister verder contact op met de federale regering. 

Tekst: Dieter De Mets