Nieuws

Aantal hectares jachtgebied in Vlaanderen neemt toe

Steeds meer percelen worden opgenomen in een jachtplan. Dat blijkt uit een analyse die we bij Hubertus Vereniging Vlaanderen hebben uitgevoerd. Welke percelen worden er in- of uitgekleurd? Wat zijn de voordelen om in een jachtplan te liggen? En wat met de percelen die de laatste jaren werden uitgekleurd?

Jachtgebied in Vlaanderen tussen 2018 en 2024

Een jachtplan is geen statisch gegeven. Elke dag zetten we ons in voor het verbeteren van jachtplannen. Tussen 2018 en 2024 werden in Vlaanderen aanzienlijke veranderingen aangebracht: maar liefst 37.000 hectare aan jachtgebied werd toegevoegd, voornamelijk bossen, braakliggende terreinen, akkers en weiden. Tegelijkertijd werd 35.330 hectare ‘uitgekleurd’, voornamelijk in woongebieden. Hoewel jagen niet toegestaan is in woongebieden, werden deze percelen daar historisch gezien ingekleurd bij de oorspronkelijke opmaak van de jachtplannen in Vlaanderen.

 width= width=

Wat zijn de voordelen van een ingekleurd perceel?

Een van de belangrijkste redenen om een perceel in te kleuren als jachtgebied is om effectieve methodes te kunnen toepassen om schade door jachtwild te verhinderen. In een goedgekeurd jachtplan mag de jager op vraag van de eigenaar immers een brede waaier aan maatregelen toepassen om overlast te verhinderen:

 • Druk- en aanzitjacht op everzwijn;
 • Fretteren op konijn;
 • Kastvallen en trechtervallen voor vos en kraaiachtigen;
 • Jacht voor de voet op kleinwild;
 • Eieren rapen en schudden van ganzen;
 • Aanzitjacht op ree;

Centraal staat daarbij overleg en consensus tussen de eigenaar en de jager. Grondbezitters vinden in de jager een lokale en betrouwbare partner om samen aan een betere natuur te werken, alsook het voorkomen van schade door jachtwild. Dat hoeft niet altijd in het kader van jacht en faunabeheer te zijn. De jager heeft als natuurbeheerder immers ook verstand van:

 • Plantgoedbescherming bij jonge bosaanplant;
 • Het verhinderen van overlast rondom de woning door steenmarter;
 • Advies en hulp bij de aanleg van akkerstroken en aanplant van houtkanten;
 • Plaatsen van nestkasten voor bv. torenvalk, steenuil, bosuil;
 • Opsporen van wild in percelen die gemaaid gaan worden ter voorkoming van maaislachtoffers;

Door een perceel te verpachten, staat de eigenaar bovendien in rechtstreeks contact met de jager. De jager kan de eigenaar op die manier aan een lokaal en ecologisch verantwoord stukje wildbraad helpen. Een kortere keten dan de jacht bestaat niet.

Ook de overheid kleurt op grote schaal jachtgebieden in

Ook de overheid kleurt haar gronden in als jachtgebied, en dit op grote schaal. Dikwijls om daar zelf op te laten jagen (denk maar een drukjachten op everzwijn) maar ook om uit een brede waaier aan maatregelen te kunnen putten mocht er schade dreigen door jachtwild. Het is een preventieve maatregel die niet alleen de veiligheid en het welzijn van mensen beschermt, maar ook helpt bij het behoud van het natuurlijk evenwicht.

Controleer jouw perceel op onze website

We stellen de jachtplannen beschikbaar op onze website. Elke burger kan daar zijn eigendommen opzoeken. Indien het perceel niet is ingekleurd en de burger wenst te genieten van de voordelen om in een jachtgebied te liggen, dan kan hij het perceel via deze weg laten inkleuren.