Nieuws

Aanvragen jachtverlof: hoe doe je dat?

Elk jaar vragen we als jager een nieuw jachtverlof aan en deze aanvraag komt steeds met enkele vereisten:

  • meerderjarig zijn,
  • een uitreksel uit het strafregister,
  • een getuigschrift van het theoretisch en praktisch jachtexamen (bij de eerste aanvraag),
  • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ‘jacht’,
  • een attest dat peilt naar uw medische en psychische geschiktheid

Zoals elk jaar is het mogelijk om dit digitaal uit te voeren via het het e-loket Fauna en Flora van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Voor een jachtverlof dat elke dag geldig is betaal je €183,78, voor een jachtverlof dat enkel op zondag geldig is betaal je €126,02. Vanaf 1 augustus worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van de maand juni. Een bewijs van betaling voeg je enkel toe als je de betaling niet online verricht in het e-loket.

Het e-loket is de vlotste en snelste manier om een jachtverlof aan te vragen, zowel voor u als voor de administratie. Alle houders van een Belgische identiteitskaart kunnen er gebruik van maken. Zodra jouw aanvraag goedgekeurd is, wordt het jachtverlof per post toegestuurd.

Uittreksel uit het strafregister

Om uw jachtverlof te verlengen bevat jouw aanvraag een uittreksel uit het strafregister, afgeleverd conform art. 596.1-10 – jacht of 596.1-5 Wapens (niet 595.1). Enkel uittreksels met als vroegste datum van afgifte 1 februari 2024 worden aanvaard door de administraties. Gelieve ook rekening te houden met de bepaling in het Jachtadministratiebesluit dat het uittreksel op het moment van de aanvraag niet ouder mag zijn dan drie maanden. In onderstaand filmpje zie je hoe je digitaal een uittreksel kan aanvragen.

Vernieuwing van het medisch attest

Een door een arts ingevuld attest van medische en psychische geschiktheid waarin bevestigd wordt dat je veilig een vuurwapen kan hanteren, kan meerdere jachtseizoenen gebruikt worden. Het attest mag maximaal vier jaar oud zijn bij aanvang van het jachtseizoen op 1 juli. Download hier het in te vullen attest.

Als jouw nog geldige attest reeds opgeslagen zit in het e-loket bij de aanvraag voor 2020-2021 tot 2023-2024 hoef je dus niet opnieuw langs te gaan bij jouw huisarts. Je kan het origineel nog eens uploaden.

Let wel: de arrondissementscommissaris kan vragen om een nieuw attest te laten invullen door een arts indien er gerede twijfel is ontstaan over de overeenkomst tussen de situatie die door de arts werd vastgesteld en de huidige situatie.

Jachtverlof aanvragen

Heb je jouw uitreksel uit het strafregister en jouw medisch attest al bekomen? Bekijk dan hieronder hoe je jouw jachtverlof digitaal aanvraagt.

Wil je toch een aanvraag indienen via de post?

Toch niet zo bedreven met al dat digitale gedoe? Geen probleem, er is nog altijd een mogelijkheid om jouw jachtverlof aan te vragen via de post. Stuur daarom per post volgende zaken door:

  • de ingevulde, getekende en gedagtekende aanvraagformulieren (download hier het formulier);
  • een uittreksel uit het strafregister, afgeleverd conform art. 596.1-10 – jacht (niet 595.1), met als vroegste datum van afgifte 1 februari 2024;
  • een bewijs van betaling voor uw jachtverlof 2024-2025;
  • Een door een arts ingevuld attest medische en psychische geschiktheid (download hier), waarin bevestigd wordt dat u veilig een vuurwapen kunt hanteren. Dat attest mag maximaal vier jaar oud zijn bij aanvang van het jachtseizoen op 1 juli.

Bij aanvraag per post bezorgt u GEEN vervallen jachtverlofkaartjes, GEEN verzekeringsattest burgerlijke aansprakelijkheid Jacht, GEEN ORIGINEEL getuigschrift van slagen voor het jachtexamen, GEEN ORIGINELE jachtakte. De reden hiervoor is dat jouw analoge aanvraagdossier ingescand wordt.

De aanvraag moet aangetekend worden verzonden (art 7 JAB).