Nieuws

Aanvragen Waals jachtverlof 2018 – 2019

In deze bijlage vindt u het standaardformulier om het Waalse jachtverlof aan te vragen.

Op de eerste bladzijde staan de contactgegevens van de verschillende provinciale diensten die het jachtverlof uitreiken. U bent uiteraard vrij om te kiezen waar u het aanvraagt, maar weet dat Waals-Brabant (Wavre) de enige provincie is waar u geen provinciale taks hoeft te betalen. In Luik bedraagt die € 22,31 (zie bladzijde 4). Wanneer u een andere provincie dan Waals-Brabant verkiest, zal u drie tot vier maanden na uw ontvangst van uw jachtverlof een extra overschrijvingsformulier toegezonden krijgen ter betaling van de provinciale jachttaks. Vergeet die zeker niet te betalen, anders kunt u het daaropvolgende jaar geen Waals jachtverlof meer bekomen.

Op bladzijde 2 vult u uw gegevens in. U valt onder categorie A. Dit wil zeggen dat u volgende documenten moet bijvoegen:

  • Een afschrift uit het strafregister dat is opgesteld in het Frans, tenzij u geen veroordelingen hebt op het uittreksel. Een alternatief is een door de minister van Justitie ondertekend document waarin bevestigd wordt dat u geen strafrechtelijke precedenten heeft.
  • Een certificaat van slagen in het Waals of Vlaams jachtexamen. Een kopie van uw geldig Vlaams jachtverlof volstaat.
  • Het formulier vereist de voorlegging van een certificaat van slagen in bosbouwbekwaamheid (=certificat de capacité en sylviculture), echter op basis van recent gewijzigde regelgeving is dit niet meer nodig.
  • Afschrift van uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

U betaalt € 223,10 op rekeningnummer BE79 0912 1502 0333 (Recettes permis de chasse 5000 Namur). Mededeling: “uw huidig Waals jachtverlofnummer” 2018 – 2019. Vijf dagen nadat de betaling gedaan is, mag u het standaard formulier en de nodige bewijsstukken opsturen naar Wavre (adres staat op het formulier).

Eens uw dossier behandeld is, wordt uw vignet ‘validation permis de chasse 2018 – 2019’ thuis opgestuurd en kan u het op uw geplastificeerd jachtverlof van vorig jaar plakken.

Annex 2 in het formulier mag u negeren, dat dient enkel voor het aanvragen van een jachtvergunning (tijdelijk).

U stuurt dit ingevuld formulier + de nodige bewijsstukken op per post naar de provincie van uw keuze.

Als er nog onduidelijkheden zijn, mag u ons steeds contacteren.