Nieuws

Afrikaanse varkenspest: Frans leger ingeschakeld

Het bouwen van een hek op de grens met België en het inzetten van het leger: Frankrijk verhoogt de strijd tegen de Afrikaanse varkenspest. 

In Wallonië gaat de strijd tegen de Afrikaanse varkenspest onverwijld verder. Intussen zijn 406 besmette kadavers uit het gebied verwijderd. Dit zijn voornamelijk dood gevonden everzwijnen, maar voor een beperkt deel ook gevangen en geschoten exemplaren. In sommige delen van het buffergebied, waar de epidemiepiek voorbij is, wordt onder coördinatie van DNF gestart met een doorgedreven bestrijding van de overgebleven everzwijnen.

Nadat twee everzwijnen, die werden geschoten in de versterkte observatiezone, besmet bleken met de Afrikaanse varkenspest werd rond half januari de zonering aangepast. De Waalse overheid startte toen ook met de bouw van twee extra hekken, die aansluiten op het reeds bestaande hekwerk. Deze zijn intussen zo goed als afgewerkt. Daarnaast zijn er nog enkele verdere omheiningen in planfase. Binnen de volledig omheinde stukken is het gebruik van jachthonden die everzwijnen in beweging brengen maar niet achtervolgen over langere afstand toegelaten, na informatie door de regiobeheerder van DNF. Deze kan hier ook voorwaarden aan verbinden.

Ook de Franse buren blijven niet stilzitten. Aan de overzijde van de grens hebben zij een « zone blanche » afgebakend. Het doel is om binnen deze zone op korte termijn tot een nulstand te komen. De maatregelen die daarvoor worden ingezet zijn vrij gelijkaardig aan deze in de Waalse ‘versterkte observatiezone’ : aanzitjacht, aankorrelen, nachtjacht, druk- en drijfjachten met jachthonden die everzwijnen niet achtervolgen over lange afstand, inzameling en vernietiging van de kadavers, … Opmerkelijk is ook de inzet van het leger, dat logistieke steun biedt en extra trakkers aanlevert voor de druk- en drijfjachten. Een omheining, opgedeeld in drie delen, wordt voorzien op een 6-tal kilometer van de grens met België. Voor de jagers zijn vergoedingen voorzien voor een aantal werkzaamheden gerelateerd aan de Afrikaanse Varkenspest zoals de bouw en het onderhoud van de elektrische omheining, en de labels van het afschotplan worden gedeeltelijk terugbetaald.