Nieuws

Afrikaanse varkenspest: recente evoluties

Sinds de ontdekking van een nieuwe besmettingshaard op 14 februari, en daaropvolgend de ontdekking van nog extra nieuwe kadavers, werden de perimeter van de kern- en bufferzone, van de versterkte observatiezone en van de bewakingszone opnieuw aangepast. De kern- en bufferzone omvat daarbij intussen onder meer het woud van Chiny, en de bewakingszone reikt intussen tot Neufchâteau en tot de Semois in Herbeumont. Op datum van 23 april 2019 waren reeds 2413 everzwijnenkadavers geanalyseerd. 765 karkassen bleken besmet te zijn met de Afrikaanse varkenspest.

Minister Collin nam, op vraag van de toeristische sector, de beslissing om vanaf 6 april 2019 een gedeelte van de bossen de in de kern- en observatiezone terug open te stellen voor wandelaars, fietsers en ruiters, op voorwaarde dat ze op de paden blijven en de hond aan de leiband houden. De overheid vraagt ook om schoenen en fietsen te desinfecteren na de tocht. Hoewel de opengestelde bossen zich situeren buiten de zone waar de meest recente besmettingshaarden zich bevinden en het voorstel afgetoetst blijkt te zijn met binnenlandse en Europese experten, neemt de minister hiermee een zware politieke verantwoordelijkheid op zijn schouders. Een verdere verspreiding van het virus door recreanten, niet opgeleid op het vlak van bioveiligheid, is een risico dat niet zomaar aan de kant geschoven kan en mag worden.

Uit Tsjechië kwam er goed nieuws. Het land werd op 26 februari 2019 officieel vrij verklaard van de Afrikaanse varkenspest. Dit gebeurde ongeveer een jaar na het laatste teruggevonden sterfgeval van een everzwijn door de Afrikaanse varkenspest. Daarmee vormt Tsjechië het eerste succesverhaal in het gevecht tegen de Afrikaanse varkenspest.

Professor Jean-Marie Giffroy van onze Waalse zusterorganisatie RSHCB ging zijn licht opsteken in dit land. Hij indentificeerde minimale verstoring, de aanwezigheid van voeding in het gebied en de aanleg van omheiningen als kritische succesfactoren. Het Tsjechische verhaal vormt een voorbeeld om lessen uit te trekken rond een goede aanpak van de Afrikaanse varkenspest. Een volledige reportage (© RSHCB – J.M. Giffroy) over zijn bevindingen kan je hier terugvinden.

Tsjechië volgde de aanbevelingen van de Europese experten rond de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest goed op. De lokale jagers speelden, in nauwe samenwerking met overheden, een cruciale rol in de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest. De goede en transparante samenwerking tussen overheden, jagers- en landbouworganisaties wordt zowel door de lokale actoren als door de Europese autoriteiten aangestipt als kritische succesfactor.