Nieuws

Akkerranden: waar de jacht en de landbouw elkaar vinden

Het inzaaien van overhoekjes op percelen van landbouwers is inpasbaar in een moderne filosofie van landbouwbedrijfsvoering. Dat blijkt uit een nieuwe reportage die volgende week verschijnt in Boerenstebuiten. Jagers zijn enthousiast om hierrond met landbouwers samen te werken.

Akkerranden en overhoekjes vormen een enorme meerwaarde voor patrijs en andere akkervogels. Ze zorgen voor schuilgelegenheid, en voor voedsel doorheen het hele jaar. In het kader van het Antwerpse PDPO- project ‘Zot van pAtrijs’ ging Hubertus Vereniging Vlaanderen, samen met Hooibeekhoeve en de landbouworganisaties (Boerenbond en ABS), daarom na of en hoe dit beheer van randen en overhoekjes inpasbaar is in de landbouwbedrijfsvoering, en hoe landbouwers en jagers hierrond kunnen samenwerken.

Ignace Deroo van Boerenbond stelt dat akkerranden inzaaien vooral mogelijk zal zijn op plaatsen waar landbouwers anders weinig opbrengsten kunnen genereren, of op ‘grillige’ percelen. Daar kan het voor de landbouwer interessant zijn om de perceelsgrens recht te trekken omdat dit gemakkelijker werkt. De overblijvende ‘overhoekjes’ kunnen dan bijvoorbeeld worden ingezaaid als akkerrand. Volgens Ignace is de samenwerking tussen  landbouwer en jager een enorm pluspunt hierbij. Via de akkerranden komen beide partijen in contact, en dat rendeert voor landbouwers én jagers.

Voor bepaalde akkerranden kunnen landbouwers een financiële vergoeding krijgen. Maar ook zonder beheerovereenkomst en dus zonder extra financiële steun, kunnen akkerranden voor een landbouwbedrijf een economisch rendabele invulling zijn van de vergroening. Dat blijkt uit de rekentool ‘Rekenen aan Boerennatuur’ die Hooibeekhoeve ontwikkelde in het kader van de PDPO-projecten ‘Dorp van de 7 Neten, proeftuin voor biodiversiteit’ en ‘Zot van pAtrijs’.

An Schellekens van Hooibeekhoeve geeft aan: “We merken dat landbouwers gemakshalve en vaak door een gebrek aan advies enkel kiezen enkel voor groenbemesters, bijvoorbeeld als invulling van het ecologisch aandachtsgebied. Ze zijn ook niet geneigd om beheersovereenkomsten aan te gaan, zelfs niet wanneer het eigenlijk op sommige stukken van percelen hen het misschien meer zou opbrengen dan een reguliere teelt. De tool die Hooibeekhoeve heeft ontwikkeld wil landbouwers breder laten nadenken over de verschillende vergroeningsopties, en hen toelaten deze economisch te evalueren voor hun eigen landbouwbedrijf.”

De reportage over akkerranden en samenwerking tussen landbouwers en jagers hierrond verschijnt in de week van 29 juli in de rubriek Boerenstebuiten van Plattelands-TV. Klik hier voor het zendschema.

 width=