Nieuws

Avondklok Antwerpen: bijzondere jacht op everzwijn mag ‘s nachts doorgaan

In de Antwerpse gemeentes Ravels, Arendonk, Mol, Dessel, Balen, Retie en Geel mogen jagers na de avondklok in functie van bijzondere jacht bij nacht op everzwijnen aanzitten. Dat kon de jachtorganisatie bekomen bij de Antwerpse gouverneur Cathy Berx.

In de strijd tegen corona installeerde de Antwerpse gouverneur Cathy Berx een avondklok geldend voor de volledige provincie. Vanaf 23.30 uur tot 06.00 uur moet elke Antwerpenaar thuisblijven; enkel essentiële niet-uitstelbare verplaatsingen genieten een uitzondering. Wie de regels niet volgt, riskeert een fikse boete.

De maatregel duurt minstens vier weken –een verlenging (of een aanpassing) hangt af van de evolutie van het aantal besmettingen.

Meteen nadat Berx de avondklok aankondigde, nam de Antwerpse Jagersvereniging –de provinciale afdeling van Hubertus Vereniging Vlaanderen– met haar kabinet contact om een uitzondering aan te vragen. In bepaalde delen van de provincie Antwerpen, om precies te zijn in de gemeenten Ravels, Arendonk, Mol, Dessel, Balen, Retie en Geel, richten de everzwijnen namelijk schade aan. En zeker nu, in de maand augustus, wanneer maïs en granen zich in de melkfase bevinden, zijn deze gewassen uiterst gevoelig voor schade.

Jagers proberen deze schade te voorkomen en te beperken door onder andere bijzondere jacht uit te voeren, ook ‘s nachts.

De Antwerpse Jagers Vereniging argumenteerde dat het voorkomen en beperken van schade door everzwijnen aan landbouwteelten ‘niet-uitstelbaar’ is en dat jagers, om deze nachtjacht toe te passen, zich moeten kunnen verplaatsen tussen 23.30 uur en 06.00 uur.

Goed nieuws: de gouverneur heeft ondertussen bevestigd deze zienswijze te onderschrijven.

Wat betekent dit concreet?

Voor de uitvoer van de Bijzondere jacht bij nacht op everzwijnen in de gemeenten Ravels, Arendonk, Mol, Dessel, Balen, Retie en Geel kan een jager zich verplaatsen tussen 23.30 uur en 06.00 uur in de provincie Antwerpen.

De respectievelijke politiezones worden hiervan door de diensten van de gouverneur in kennis gesteld.

U dient als jager te kunnen aantonen dat u effectief op weg bent van of naar een jachtterrein voor de uitvoering van de bijzondere jacht. Dat kan u op vertoon van uw jachtverlof en het meldingsformulier bijzondere jacht op everzwijn dat voorafgaandelijk werd ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Voor alle duidelijkheid: deze uitzondering geldt enkel voor de uitvoering van bijzondere jacht bij nacht op everzwijn, niet voor de jacht of bestrijding op andere soorten, evenmin voor de jacht op reebok of voor verplaatsingen van en naar bestemmingen buiten de provincie.

De Antwerpse Jagersvereniging en Hubertus Vereniging Vlaanderen roepen iedereen daarom op om het vertrouwen dat de gouverneur stelt in de jachtsector niet te schenden en zeer correct om te gaan met de toegestane uitzondering. Deze misbruiken als excuus voor andere verplaatsingen hoort niet.

Landbouworganisaties werden ondertussen ook reeds in kennis gesteld.

 

 

Nog een vraag?

? Mail naar [email protected]

? Check de speciale corona-pagina op de HVV-website

? Bel naar 022420045

?‍♂️ Spreek de organisatie op Facebook aan