Nieuws

Basisopleiding bijzondere veldwachter 2023 – Oost-Vlaanderen

GEZOCHT: BIJZONDERE VELDWACHTERS

Het PAULO organiseert  in het voorjaar van 2023 opnieuw  een basisopleiding bijzondere veldwachter. Voorwaarde is dat voldoende kandidaten overgaan tot inschrijving.

De opleiding gaat van start op zaterdag 25 maart 2023, en eindigt met de uitreiking van de
getuigschriften op 30 juni 2023.

 

 

 

Lesdagen (nog onder voorbehoud):

 • zaterdag 25/3;
 • maandag 3/4;
 • dinsdag 4/4;
 • woensdag 5/4;
 • donderdag 6/4;
 • vrijdag 7/4;
 • zaterdag 15/4;
 • zaterdag 22/4;
 • zaterdag 6/5;
 • zaterdag 13/5
 • zaterdag 10/6 – examen

Locatie:

De politieopleiding van PAULO is gelegen in Mendonk, Sprendonkstraat 5 (havennummer 4230A) .
Een uitgebreide routebeschrijving vindt u op https://www.opac.be/contactgegeven

Inschrijving:

U bezorgt de volgende documenten voor 28 februari per e-mail aan [email protected] :

 • een recent uittreksel uit het strafregister, model in toepassing van artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering – finaliteit bijzondere veldwachter (15);
 • een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterzijde);
 • een rekeningnummer en identiteit van de betaler (uzelf of toekomstige aansteller) voor de facturatie van het inschrijvingsgeld;
 • uw gsm-nummer (zo kan deze dienst of PAULO-politieopleiding u contacteren bij onverwachte wijzigingen).

U krijgt daarna alvast een ontvangstbericht

Inschrijvingsgeld:

Het inschrijvingsgeld bedraagt maximum €1250. Als de bezettingsgraad het toelaat kan hierop een reductie gegeven worden van €163.
Wanneer het vereiste aantal deelnemers zich gemeld heeft, verneemt u het exacte inschrijvingsbedrag en ontvangt u ook een toestemming van de gouverneur om de opleiding te volgen.

Vragen:

Indien u vragen heeft over deze opleiding, de regels van de examens, over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om de functie van bijzondere veldwachter uit te oefenen of over de verplichte bijscholing als u eenmaal in functie bent, kan u contact opnemen met waarnemend arrondissementscommissaris Maarten Neirynck

Federaal Huis – Kalandeberg 1, 9000 Gent
09 267 88 25
[email protected]
www.gouverneuroost-vlaanderen.be

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt: deelname aan een opleiding met het oog op het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit