Nieuws

Basisopleiding bijzondere veldwachter – 2023

GEZOCHT: BIJZONDERE VELDWACHTERS

Het PLOT en het PIVO slaan in het voorjaar van 2023 opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie  van een basisopleiding bijzondere veldwachter. Voorwaarde is dat voldoende kandidaten overgaan tot inschrijving. Vandaar dat wij een warme oproep doen.

De opleiding start op dinsdag 3 januari 2023 om 17.30 uur en eindigt met het mondelinge examen op dinsdag 8 of woensdag 9 februari 2023 (al naargelang het aantal kandidaten). Plaats van afspraak is het Provinciedomein Halve Maan, Omer Vanaudenhovelaan 48 in 3290 Diest (Bezoekerscentrum), enkele verplaatsingen naar het PLOT en Hengelhoef niet te na gesproken.

De vorming van 80 uren wordt als volgt gespreid: dinsdagen 3, 10, 17, 24 en 31 januari 2023 en 7 februari 2023; donderdagen 5, 12, 19 en 26 januari 2023 en 9 februari 2023; vrijdagen 6, 13, 20 en 27 januari 2023 en 3 februari 2023; zaterdagen 7, 14, 21 en 28 januari 2023 en 4 februari 2023.

Op weekdagen wordt les gegeven van 18 uur tot 21.30 uur en op zaterdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur.

 

De inschrijving verloopt via het PIVO – [email protected] – en het inschrijvingsbedrag van 1.250 € wordt na de opleiding aan de aansteller gefactureerd.

INSCHRIJVINGEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK VRIJDAG 16 DECEMBER 2022.

 

Naast de contactgegevens van de kandidaat bijzondere veldwachter bezorgt hij/zij ons ook een uittreksel uit het strafregister – model 1, niet ouder dan 3 maanden.

 

Een kandidaat bijzondere veldwachter die geen schriftelijke overeenkomst met een aansteller heeft, kan een vrijstelling bekomen van de provinciegouverneur. De kandidaat stuurt hiervoor een gemotiveerd verzoek naar de dienst van de gouverneur, Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven of een mail naar [email protected].

 

Meer informatie kan bekomen worden:


PLOT Politieschool
Johan Beerten
[email protected]

PIVO Politieschool
Marleen Van Nieuwenhove
02 456 89 23
[email protected]