Nieuws

Beheren van everzwijn: een essentiële activiteit

Onder de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om zich in de openbare ruimte of op de openbare weg te begeven tussen 0u00 en 5u00. Dit kan wel wanneer het gaat over essentiële verplaatsingen. Voorbeelden die opgenomen staan in het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 zijn ondermeer de professionele verplaatsingen met inbegrip van het woon-werkverkeer, het bijstand verlenen aan oudere personen en het zich begeven naar een arts of het hospitaal. Deze lijst is echter niet limitatief en kan bijgesteld worden na advies van het nationaal crisiscentrum, de federale overheid,…Kortom instanties die de Belgische coronamaatregelen schrijven en verduidelijken.

Sinds 3 november lezen we op de website www.info-coronavirus.be dat ook het beheren van de everzwijnpopulatie hier onder kan gerekend worden. Voortaan is het bijgevolg toegestaan om zich met dit oog te begeven in de openbare ruimte en op de openbare weg tijdens de opgelegde avondklok.

Tijdens deze avondklok moet u zich wel steeds kunnen legitimeren en motiveren. Om die reden raden we vanuit HVV aan om volgend bewijsmateriaal bij zich te dragen:

  • Uw geldig jachtverlof voor het gewest waar u de activiteit zal uitvoeren.
  • Een kopie van de melding van bijzondere jacht op everzwijn indien u ’s nachts gaat aanzitten. (niet mogelijk in Wallonië)
    OF
    Een kopie van het afschotplan indien de jachtactiviteit tussen zonsopgang en zonsondergang zal plaats vinden.
  • Indien u uitgenodigd wordt voor een aanzit beschikt u niet over het afschotplan of melding bijzondere jacht. Tijdens de verplaatsing naar de activiteit draagt u een schriftelijke uitnodiging bij zich. Ter plekke ontvangt u van de jachtheer het kopie van de melding bijzondere jacht en/of een kopie van het afschotplan.

Tijdens het uitvoeren van de jacht- of bestrijdingsactiviteit respecteert u uiteraard steeds:

  • de regels op de social distancing
  • het dragen van een mondmasker of ander alternatief om neus en mond te bedekken wanneer een afstand van 1,5m niet kan gegarandeerd worden
  • de samenscholing van een maximum van 4 personen

Voor bijkomende afwijking die noodzakelijk zijn op de verlengde avondklok in Wallonië dient u de informatie te volgen op de website van onze Waalse zustervereniging ( www.chasse.be )