Nieuws

Belgisch charter voor respectvol jagen

We jagen uit passie voor de kunst van het jagen, maar jagers vervullen ook een taak van algemeen belang en leveren een waardevolle bijdrage aan de flora en fauna van ons land door een unieke rol op zich te nemen als bewaker van de gezondheidstoestand van de wilde fauna.

Daarom ondertekenden de belangrijkste jachtorganisaties van België op de Game Fair Belgium een charter om enkele wettelijke vereisten en aanbevelingen na te leven:

Voor het leefmilieu en de wilde fauna

 • Ik draag bij aan de verbetering van de draagkracht van het habitat van de wilde fauna.
 • Ik zorg ervoor dat het evenwicht tussen bossen, wild en open ruimte behouden blijft.
 • Ik observeer en identificeer het dier in detail vooraleer ik schiet, en schiet alleen nadat ik absoluut zeker ben.
 • Ik voorkom dat dieren lijden.
 • Ik train regelmatig om mijn nauwkeurigheid bij het schieten te garanderen (simulator, training, geschikt wapen en optiek, geschikte schietafstanden).
 • Ik organiseer zo snel mogelijk een nazoek naar gewond wild met behulp van een degelijk opgeleide hond.
 • Waar mogelijk verwerk ik zelf het wild dat ik schiet of laat ik het vermarkten door een derde partij.
 • Ik geef de voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit.
 • Ik respecteer het wild dat ik dood, zonder triomfalisme – ook niet op sociale netwerken – maar ook zonder onverschilligheid.
 • In het Waalse gewest: indien ik klein wild kan herintroduceren, dan zorg ik ervoor dat ik dat doe met gezonde exemplaren en in overeenstemming met de draagkracht van mijn jachtrevier.
 • Ik onthoud me van overdadig bijvoederen en het creëren van kunstmatige dichtheden van wild in onevenwicht met de omgeving.
 • Ik reguleer invasieve uitheemse soorten.
 • Ik ga in op verzoeken van land- en bosbouwers om te grote dichtheden van bepaalde soorten te reguleren.
 • Ik beperk de ecologische voetafdruk van mijn jachtactiviteiten zoveel mogelijk.

Ten opzichte van het grote publiek

 • Veiligheid is altijd mijn prioriteit (gericht schot, hoek van 30°, zichtbaarheid) en ik richt mijn jachtrevier in om de veiligheid te optimaliseren.
 • Ik jaag alleen als ik volledig fit ben.
 • Ik geef desgewenst duidelijke informatie over de jachtdata en -plaatsen in mijn gebied.
 • Ik gedraag me zoals ik van andere natuurgebruikers verwacht: respectvol, oprecht en verantwoordelijk.
 • Ik leg mijn passie uit en deel deze met geïnteresseerden.
 • Ik reageer hoffelijk naar niet-jagers, ook degenen die een toegangsverbod genegeerd hebben.
 • Ik veroorzaak met mijn voertuig of met een groep jagers geen hinder op wegen of openbaar terrein.
 • Ik zorg er voor dat jachtkansels zo veel mogelijk geplaatst worden uit de buurt van wegen en ik schiet nooit in de richting van een weg.
 • Ik laat geen kadavers of ingewanden onbegraven achter in de natuur.
 • Ik parkeer mijn voertuig niet in privébermen.

Tegenover andere jagers en hondengeleiders

 • Ik zorg ervoor dat ik bejaagbare soorten beheer in goede verstandhouding met mijn buren omdat onze wilde fauna een gemeenschappelijke rijkdom is.
 • Ik zorg tijdens de jacht voor de veiligheid van mijn honden en het ganse jaar door voor hun welzijn.
 • Ik zet in op permanente vorming en geef mijn kennis en ervaring door aan andere jagers, vooral aan de jonge generatie.
 • Ik formuleer geen waardeoordeel over de jachtmethoden of wettelijk toegestane jachtactiviteiten van jagers, boogjagers, valkeniers, (Bijzondere) veldwachters en hondengeleiders.

Download hier het charter