Nieuws

Bronsttijd aangebroken: Meer beweging, meer aanrijdingen

Met het paarseizoen van het ree dat is losgebarsten dit weekend, waarschuwt Hubertus Vereniging Vlaanderen voor het gevaar van overstekend wild. ‘Rij langzaam, contacteer de politie bij een aanrijding en raak het dier nooit met blote handen aan.’
 
De reebronst loopt van midden juli tot midden augustus. In die periode willen de bokken zoveel mogelijk geiten dekken. Daarom zwerven de mannetjes actief rond in hun territorium, vaak de grote banen kruisend, daarbij niet bewust van het gevaar op de weg.
 
Door het verhoogde risico op verkeersongevallen roept Hubertus Vereniging Vlaanderen de automobilisten op om vanaf morgen alert te rijden en de snelheid te matigen. Zeker tijdens de ochtenduren en de schemering, en in gebieden waar het ree goed gedijt, zoals bosrijk gebied en weides met dichte begroeiing.
 
Het ree komt tegenwoordig in alle provincies in meer of mindere mate voor. Een indicatie voor hun aanwezigheid zijn wildspiegels, een soort bewegende reflectoren die moeten afschrikken bij invallend licht van koplampen, in de meeste gevallen geplaatst door jagers ter preventie.
 
‘Een dier aanrijden is een drama’, zegt Geert Van den Bosch, directeur van de jachtorganisatie. ‘Het beest sterft vaak een pijnlijke dood en chauffeurs vangen een heilige schrik. In het slechtste geval raken ook de bestuurder of de passagiers ernstig gewond. De blikschade kan dan weer makkelijk in de duizenden euro’s oplopen.’
 
5 tips: Wat (niet) te doen bij een aanrijding?
  • Bij een gevaar voor de veiligheid van de weggebruikers verwittig de politie via het noodnummer 101 en bel ook naar de lokale jager, van wie de contactgegevens terug te vinden zijn via de jachtplannen van Hubertus Vereniging Vlaanderen. Een proces verbaal opstellen kan later handig zijn naar de verzekeringen toe
  • De lokale jager zal in vele gevallen beroep doen op De Vlaamse Zweethondengroep, de Vlaamse Nazoekvereniging of Het Nazoekteam, drie organisaties gespecialiseerd in het opspeuren van gewonde dieren, die na de klap zijn gevlucht en die eventueel geëuthanaseerd moeten worden.
  • Raak nooit een kadaver met blote handen aan
  • Laat gewonde dieren in de berm liggen. In een reflex om zich te verdedigen, kunnen ze gemeen uithalen
  • Neem dode dieren niet mee naar huis voor consumptie of als trofee