Nieuws

Burgerwetenschap: help via gratis app wild in kaart te brengen

Met Wilder, de eerste meldings-app in Vlaanderen, trekt de jachtsector de kaart van citizen science. ‘Hoe meer data burgers ingeven, hoe meer wetenschappers het gedrag van everzwijnen, patrijzen en wolven in kaart kunnen brengen.’

Een ree in de problemen gezien? Op een everzwijn gestoten die voor gevaarlijke situaties kan zorgen? Een vreemde exoot gespot? Bevreesd voor potentiële schade aan landbouwpercelen door duiven of kraaien? Met Wilder, een gratis app ontwikkeld door de jachtsector, kan iedereen voortaan met een paar eenvoudige klikken de lokale wildbeheerder contacteren voor een oplossing.

‘De app, over heel Vlaanderen uitgerold, moderniseert de jachtpraktijk en bevordert het samenleven tussen mens en dier’, zegt Yoeri Jorissen, voorzitter van de Limburgse Jagersvereniging –de provinciale afdeling van Hubertus Vereniging Vlaanderen en trekkers van het project.

‘Bovendien werd Wilder zo ontwikkeld dat verschillende groepen ermee aan de slag kunnen: joggers, recreanten, landbouwers, ordediensten zoals de politie. Allemaal kunnen ze, met enkele klikken, op hun manier meehelpen met het monitoren van het lokale wildbestand en data aanreiken waarmee de lokale besturen en de wetenschap aan de slag kunnen.’

Veiligheid garanderen

Wilder, bijzonder intuïtief in het gebruik, kan voor verschillende doeleinden ingezet worden. Vooreerst bij het oplossen van probleemsituaties met wild. Wanneer een wandelaar oog in oog komt te staan met een everzwijn kan-die via Wilder de lokale jager waarschuwen. Handig voor gebieden waar een nultolerantie heerst, zoals Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, of waar de situatie uit de hand dreigt te lopen, met name Limburg.

Hetzelfde met invasieve exoten genre de wasbeer, de nijlgans of de muntjak. Door hun soms vijandig gedrag vormen die soorten een bedreiging voor de lokale biodiversiteit. Op tijd kunnen ingrijpen –door een locatie, al dan niet vergezeld met een foto, door te sturen via Wilder– kan veel (onherroepelijke) schade worden voorkomen.

Burgers ontsluiten de natuur

Daarnaast helpt Wilder ook het wetenschappelijk onderzoek voort, in overleg met de overheid. De app kan gebruikt worden bij het monitoren van bepaalde diersoorten zoals de wolf –wie eentje spot, kan dat onmiddellijk doorgeven via de app, die (in de toekomst) in verbinding kan staan met de databanken van de Vlaamse overheid (de individuele jager krijgt de melding niet te zien). Op die manier krijgen wetenschappers, via burgerparticipatie, een nog gedetailleerder overzicht over de handel en wandel van Vlaanderens grootste predator.

De data die geanonimiseerd binnenkomen, kunnen daarnaast ook helpen om locatiegebonden problemen aan te pakken. Een baan of een kruispunt met veel valwild –dieren die sterven door aanrijdingen– kan uit de gegevens als problematisch oplichten, waarmee de lokale jager vervolgens aan de slag kan, door bijvoorbeeld cruciale verbeteringen voor te stellen. Of wanneer (in het slechtste geval) ooit de Afrikaanse varkenspest uitbreekt, dan kan de tool meteen getuned worden naar een snel detectiesysteem om in te grijpen.

Eerste meldings-app

‘De jagerij maakt integraal deel uit van de samenleving: op een moderne manier communiceren en problemen aanpakken, bewijst hopelijk de meerwaarde van de sector’, aldus Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen. ‘Door meldingen aan de juiste instanties over te maken, is het nu mogelijk nog gerichter als gediplomeerde wildbeheerders onze verantwoordelijkheid te nemen in het bewaken van de Vlaamse biodiversiteit. Wilder, de eerste app in haar soort, betekent op dat punt een mijlpaal.’

In een eerste reactie noemt Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, de app ‘een goed instrument, omdat op één plaats veel informatie samen komt’. Wilder ‘kan helpen in het samen zoeken naar oplossingen, en verkleint niet alleen de afstand van de jagerij tot de gemeenschap, maar ook de afstand van de jagerij tot de overheid’, aldus de minister tijdens de officiële voorstelling van Wilder, in het Provinciehuis Hasselt, op donderdag 9 september, in aanwezigheid van het HVV-bestuur.

Demir: ‘Aan mijn administratie maakte ik daarom ook duidelijk om op deze app, Wilder, verder te werken, in plaats van een parallelle app vanuit de overheid te ontwikkelen.’

 

 

Meer informatie over de gratis app Wilder kunt u vinden op de speciale HVV-pagina.