Nieuws

Corona: Vraag jachtverlof online aan, liefst niet via papier

De Vlaamse overheid adviseert jagers om via het E-Loket het jachtverlof 2021 – 2022 aan te vragen. ‘Door de coronamaatregelen werken de bevoegde diensten op afstand, mogelijks met beperkte vertragingen tot gevolg.’

Vanaf 1 maart 2021 kunnen jagers hun jachtverlof voor het jachtseizoen 2021-2022 aanvragen. De bevoegde provinciale diensten bevestigen aan Hubertus Vereniging Vlaanderen om de aanvraag online te doen. Papier als alternatief kan nog altijd, maar door corona en door het verplicht werken op afstand kan dat mogelijk tot vertragingen leiden, luidt het.

 

Hoe kunt u het jachtverlof aanvragen?

Digitaal: als u een Belgische identiteitskaart hebt, kunt u uw aanvraag indienen via het e-loket. Download eerst dit attest medische en psychische geschiktheid en laat het invullen door een arts.

Of

Papier: download eerst het aanvraagformulier 2021 2022 (niet gewoon openen) en druk het daarna pas af. Laat eerst het attest medische en psychische geschiktheid invullen door een arts.

Verstuur de aanvraag met de nodige bijlagen aangetekend. Als u uw aanvraag niet aangetekend verstuurt, kunnen we ze niet behandelen.

 

Waar moet u zeker op letten bij de aanvraag van het jachtverlof?

Alleen het volledig ingevulde en afgestempelde attest van het aanvraagformulier 2021-2022 is geldig. Niet geldig zijn een doktersbriefje, een medisch attest dat gebruikt wordt voor de wapens, enzoverder.

 

Hoe krijgt u uw jachtverlofkaart?

U ontvangt uw jachtverlofkaart met de post.

 

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Provincie Antwerpen: 03 224 97 83 85 of via email aan [email protected]

Provincie Oost-Vlaanderen: 09 267 88 17 of via email aan [email protected]

Provincie Limburg: 02 553 24 30 of via e-mail aan jacht.limburg@vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen:  050/40.58.15 of via email aan [email protected]

Provincie Vlaams-Brabant: 016/66.62.30 of via email aan [email protected]