Nieuws

Coronavirus: ‘Individuele jacht verspreidt geen Covid-19’

‘Laat jagers de nodige beheeractiviteiten uitvoeren op hun terreinen, de regels van social distance indachtig.’ Hubertus Vereniging Vlaanderen vroeg vrijdagochtend aan het Agentschap voor Natuur en Bos om een opheffing van het verbod op individuele jachtactiviteiten.

‘Een jager die in zijn eentje beheerwerken uitvoert, en die de regel van anderhalve meter afstand respecteert, zal het coronavirus niet verder helpen verspreiden’, aldus Geert Van den Bosch. Daarom vraagt de directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen om een opheffing op het verbod wat individuele jacht- en bestrijdingsactiviteiten betreft.

De jachtorganisatie schreef daartoe het Agentschap voor Natuur en Bos aan, de bevoegde instantie. ‘Voor alle duidelijkheid: Hubertus Vereniging Vlaanderen wil de impact van het coronavirus helemaal niet minimaliseren en onderschrijft de beslissingen genomen door het Nationale Crisiscentrum’, aldus Van den Bosch. ‘De jachtsector stelt zich eerder vragen bij de soms inconsequente invulling van de verschillende maatregelen.’

Zo mag een jager zonder vuurwapen in de Vlaamse natuur rondwandelen, alleen, met het gezin, of met ten hoogste twee personen die niet tot hetzelfde gezin behoren en voor zover hij minstens anderhalve meter afstand van elkaar bewaart. Maar met een vuurwapen mag het ineens niet meer. Er kan, volgens Hubertus Vereniging Vlaanderen, onmogelijk worden ingezien waarom de dracht van een vuurwapen plots een risico voor de verspreiding van Covid-19 zou opleveren.

Andere inconsequenties waarop Van den Bosch wijst, zijn: ‘Waarom mag in Wallonië de jacht gewoon wél doorgaan, maar niet in Vlaanderen? Waarom mogen imkers en duivenliefhebbers wél hun dieren verzorgen, maar mogen jagers geen activiteiten uitvoeren die het plaatselijke wildbestand ten goede komt? Waarom mogen leden van terreinbeherende organisaties wél klusjes uitvoeren, zoals het snoeien van hagen, maar moeten jagers binnenblijven, terwijl hetzelfde werk op hun jachtrevieren wacht?’

Waarom ook mogen professionelen faunabeheeractiviteiten uitvoeren en vrijwilligers niet? Is het risico van verspreiding van virussen geringer wanneer professionele jagers een vuurwapen dragen, dan wanneer niet-professionele jagers dat zouden doen?

Een kritiek die ook politiek steeds meer weerklank krijgt.

Volgens Hubertus Vereniging Vlaanderen bestaat ‘er geen redelijk verantwoorde uitleg waarom jagers geen faunabeheeractiviteiten zouden mogen uitvoeren’, aldus de directeur. ‘En al zeker niet als de jagers midden hun jachtveld wonen en dus gerechtigd zijn om zich in de Vlaamse natuur te begeven zonder een overtreding te plegen op de federale veiligheidsmaatregelen.’

In Nederland, in Duitsland, in Luxemburg kan jagen wel nog, weliswaar daarbij de nodig regels van social distance respecterend. Van den Bosch roept de Vlaamse Overheid op het voorbeeld van de buurlanden te volgen. ‘Het voorkomen van wildschade, de everzwijnen kort houden in het licht van de Afrikaanse varkenspest, invasieve exoten bestrijden, kortom, de gehele biodiversiteit bewaken: het behoort tot het uitgebreide takenpakket van de jager. En de jager kan dat perfect uitvoeren zonder een gevaar te betekenen voor de volksgezondheid.’

 

Een vraag?
? Mail naar [email protected]
? Bel naar 022420045
? Chat op Facebook