Nieuws

Covid-19

Laatste update: 29 december 2021

Het aantal corona-besmettingen gaat weer in stijgende lijn, waardoor de druk groter wordt op het gezondheidssysteem. Om die reden kwam het Overlegcomité in de maand december verschillende malen samen. Tijdens deze bijeenkomsten werden door de verschillende overheden van het land opnieuw een aantal maatregelen scherper gesteld, en werd nogmaals de nadruk gelegd op de basisbeschermingsmaatregelen om uzelf, maar vooral uw vrienden en familie maximaal te beschermen tegen een besmetting met COVID-19.

Hubertus Vereniging Vlaanderen vat de meest relevante maatregelen samen waarmee u rekening dient te houden bij de uitvoer van uw jachtactiviteiten. In aanvulling hierop krijgt u nog enkele tips om de kans op overdracht van het virus te beperken.

Vanaf 29 december gelden volgende relevante maatregelen

 • Jachtactiviteiten kunnen beschouwd worden als een ‘private bijeenkomst’ en kunnen uitsluitend buiten georganiseerd worden.
 • Afspreken met een jachtgezelschap in een chalet, een jachthut, een hangaar,… is verboden.
 • Binnen afspreken is uitsluitend toegestaan in de eigen woning
 • De verplichting tot het voorleggen van een geldig Covid-Safe-Ticket (CST) én het dragen van een mondmasker vanaf de leeftijd van 6 jaar.
  • In de binnenruimte vanaf 50 personen
  • In de buitenruimte vanaf 100 personen
 • Maakt u als jachtgroep gebruik van de horeca, dan dient u ongeacht de grootte van de groep steeds een CST voor te leggen én het mondmasker te dragen wanneer u geen dranken of voedsel nuttigt.

Nogmaals een overzicht van de basismaatregelen

 • Is behouden: een sociale afstand respecteren van 1,5 meter ten opzichte van andere personen
 • Draag een mondmasker wanneer de sociale afstand niet kan gegarandeerd worden. Sinds 4 december is dit ook verplicht vanaf de leeftijd van 6 jaar
 • Vermijd elk fysiek contact

Bijkomende tips tijdens de jachtdag

 • Spreek bij voorkeur alleen buiten af
 • Gebruik maken van een tent om onder te schuilen is niet toegestaan
 • Begroet elkaar zonder fysiek contact
 • Wordt er toch in de woning afgesproken, ventileer dan maximaal
 • Vermijd carpoolen. Is dit toch noodzakelijk, draag dan steeds een mondmasker en open bij voorkeur de ramen om maximaal te verluchten
 • Voorkom het aanbieden van borrelhapjes waar meerdere personen uit eenzelfde recipiënt eten. Bied bij voorkeur afzonderlijke porties aan
 • Bij aanbieden van maaltijden en dranken geeft u de voorkeur aan individuele porties. Bied geen self-service aan, maar laat één of enkele aangeduide personen instaan voor de verdeling. Zij dragen steeds een mondmasker en eventueel handschoenen.
 • Als organisator van de jachtdag voorziet u in alcoholgel. Als deelnemer kan u eventueel zelf ook voorzien in dergelijk ontsmettende gel

Het spreekt voor zich dat u zelfs bij de lichtste symptomen uw verantwoordelijkheid neemt en weg blijft van elke bijeenkomst.

Hubertus Vereniging Vlaanderen roept alle jagers op, om bovenstaande maatregelen maximaal ter harte te nemen en zo het het gemeenschappelijke doel te realiseren: deze pandemie onder controle te krijgen.

Lees hier de gecoördineerde versie van het Koninklijk Besluit

Wallonië
Wie een jachtdag plant of bijwoont in Wallonië kan meer informatie terugvinden op de website van onze Waalse zustervereniging, de asbl wallonne du RSHCB – www.chasse.be

Nog een vraag?
Mail naar [email protected]
Bel naar 022420045
Spreek de organisatie op Facebook aan