Nieuws

De sneeuwregel, een opfrissing

De komende dagen wordt er in sommige delen van Vlaanderen sneeuw verwacht. Of die zal blijven liggen, is nog maar de vraag, maar we willen alvast van de gelegenheid gebruik maken om de ‘sneeuwregel’ nog eens op te frissen. 

: vul zeker jouw voedertonnen bij.

 

In het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 wordt de sneeuw- en vorstregel geformuleerd als volgt (Art. 7):

Art. 7.
§1. Als het sneeuwt op de locatie waar wordt gejaagd en de sneeuwlaag een dikte van vijf centimeter bereikt, wordt de jacht opgeschort. De opschorting duurt tot 24 uur na het vallen van de laatste sneeuw.

De opschorting, vermeld in het eerste lid, geldt niet in de volgende gevallen:

1° voor de jacht in de bossen en op het wild dat uit die bossen wordt opgestoten en gestrekt in het open veld, binnen de 50 meter van de voormelde bossen;
2° voor de jacht op de houtduif, de Canadese gans en het konijn;
3° voor de jacht op waterwild op of onmiddellijk langsheen moerassen, waterplassen en waterlopen met inachtneming van paragraaf 2 van dit artikel;
4° voor de jacht op grof wild.

§2. De jacht op waterwild is verboden op een afstand van 150 meter of minder langs moerassen, waterplassen en waterlopen waarvan de oppervlakte en de bijbehorende rietkragen langs de oevers voor meer dan de helft met ijs zijn bedekt.

§3. In het geval van zeer harde en langdurige vorst kan de jacht tijdelijk worden opgeschort door het hoofd van het agentschap. De opschorting van de jacht kan per provincie en per categorie van wild worden ingesteld. Het hoofd van het agentschap neemt de beslissing tot opschorting van de jacht op advies van de betrokken provinciale directeur van het agentschap.

De jacht wordt dus niet opgeschort vanaf het moment waarop er sneeuw ligt op de grond, maar vanaf dat er een sneeuwlaag van 5 cm aanwezig is op de locatie waar wordt gejaagd. Vanaf dat moment wordt de jacht op het perceel opgeschort tot 24 uur nadat de sneeuwval is gestopt. Deze termijn wordt door de bevoegde diensten bepaald op basis van waarnemingen in het dichtstbijzijnde weerstation van het KMI.

De sneeuwregel beperkt de uitvoer van de ‘gewone jacht’ en de ‘bijzondere jacht’. Hij is niet van toepassing op de bestrijding van jachtwildsoorten, noch op de bestrijding van zwarte kraai, ekster en kauw of op de bestrijding van exoten.

De uitvoer van de afschotplannen grofwild in zowel de gewone als de bijzondere jacht zit niet vervat onder het jachtverbod. Ook de eventuele bijzondere jacht op wild konijn of houtduif wordt niet ingeperkt door de sneeuwregel.