Nieuws

Demir: ‘Jacht verboden tijdens coronavirus’

Jagen en vissen zijn tot nader orde verboden buitenactiviteiten, dat laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weten in een persbericht. Ook bestrijding mag niet langer. 

‘Gezien het mooie weer duikt de vraag steeds meer op of jagen en vissen toegelaten activiteiten zijn. Dat is niet het geval’, benadrukken Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en het Agentschap voor Natuur en Bos in een gezamenlijk persbericht, zondag verstuurd. ‘Jagen en vissen zijn op dit moment verboden buitenactiviteiten. Het Nationaal Crisiscentrum bevestigt dat. Het gaat om niet-essentiële verplaatsingen’.

‘Veel mensen hebben de ernst van de situatie nog altijd niet begrepen. Jagen en vissen zijn nu niet aan de orde’, gaat Demir verder. ‘Verplaatsingen voor het plezier of voor het uitoefenen van de hobby zijn niet toegelaten. Enkel absoluut noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten, zoals doktersbezoeken of voor het aankopen van etenswaren. Fiets-, wandel- en looptochten om de eigen mentale en fysieke gezondheid op peil te houden, zijn de enige toegelaten activiteiten in de eigen omgeving, mits er voldoende afstand wordt gehouden en indien het niet in groep gebeurt. Alle andere recreatieve activiteiten zijn verboden.’

De boswachters en natuurinspecteurs van Natuur en Bos en desgevallend de bijzondere veldwachters of politie zullen daar ook op toezien en handhaven, benadrukt het kabinet nog.

Jagers die nog kast-, kooi-, of andere vallen op scherp hebben staan, worden door Natuur en Bos gevraagd deze op onscherp te zetten.

‘Als we de impact van het Coronavirus en de verspreiding ervan tot een minimum willen beperken, moet iedereen zich aan de richtlijnen houden. Diegenen die dat niet doen versnellen de verspreiding van het virus en brengen de volksgezondheid in gevaar. Blijf dus zoveel als het kan thuis’, aldus Demir.

‘De beslissing van Demir betekent dat alle voorgaande communicatie over het coronavirus op de HVV-website vervalt’, zegt Maarten Goethals, communicatieverantwoordelijke van Hubertus Vereniging Vlaanderen. ‘Dit zijn de nieuwe richtlijnen.’ Goethals benadrukt dat Hubertus Vereniging Vlaanderen bij de overheden wel zal pleiten voor een uitzonderingssituatie wat het niet behalen van het afschotplan betreft.

Zijn dit fijne maatregelen? ‘Allesbehalve’, vult HVV-directeur Geert Van den Bosch aan. ‘En de vraag kan ook gesteld worden waarom andere buitenactiviteiten wel mogen doorgaan en een individuele jachtpartij, op dit moment de aanzitjacht, bijvoorbeeld niet. Waarom wel wandelend, fietsend of te paard van thuis mogen vertrekken, maar niet te voet –voor wie in zijn jachtveld woont– naar een individuele hoogzit? In deze zin is de afgekondigde maatregel dus inconsequent.’

Maar, zegt Van den Bosch: ‘Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke daden. En momenteel liggen de prioriteiten elders, zowel van ieder individu afzonderlijk, als van de samenleving in haar geheel. Als jagers kunnen bijdragen tot een indamming van het coronavirus door onze jachtactiviteiten tijdelijk stop te zetten, moet de sector haar verantwoordelijkheid nemen. Zo simpel.’

 

Extra vragen?

Mail naar [email protected]

Bel naar 022420045

Volg Hubertus Vereniging Vlaanderen op Facebook