Nieuws

Demir verruimt schutkring voor wolvenschade

Actuele informatie over de schutkring vind je hier.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de schutkring voor wolvenschade uitgebreid. Dit is de perimeter binnen de ruimere risicozone waarbinnen ook niet-professionele rundvee- en paardenhouders subsidies kunnen bekomen voor wolfwerende maatregelen. De beslissing hangt samen met een toename van wolvenaanvallen op grootvee.

De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor veehouders die preventieve maatregelen nemen om hun vee tegen de wolf te beschermen. Het gaat om preventieve maatregelen om bestaande omheiningen wolfwerend te maken.

De subsidies zijn enkel voorzien in die gemeenten waar de kans het grootst is dat één of meerdere wolven actief kunnen zijn, de zogenaamde risicozone. De risicozone is afgebakend door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), en kan driemaandelijks geactualiseerd worden op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis over de verspreiding van wolven in Vlaanderen.

De grote meerderheid van de schadegevallen betreft aanvallen op kleinvee, voornamelijk schapen. Sinds de aanwezigheid van een volwaardige roedel in 2021 zijn er tevens schadegevallen op groter vee (o.a. runderen) vastgesteld. De meerderheid van deze aanvallen situeren zich in het najaar op het moment dat de welpen al groot zijn, maar nog niet mee kunnen jagen.

Professionele rundvee- en paardenhouders kunnen binnen de risicozone sinds medio 2021 beroep doen op een tegemoetkoming voor preventieve maatregelen. Niet-professionele rundvee- en paardenhouders kunnen dat enkel binnen een afgebakende schutkring waarbinnen rundvee en paarden beschermd kunnen worden tegen de wolf.

Als gevolg van de aanvallen op groter vee werd begin 2022 voor het eerst een schutkring ingesteld in de kern van het wolvengebied. De schutkring omvatte toen 11 gemeenten. Gelet op de aanwezigheid van gevestigde wolven in het hele territorium, waardoor het risico bestaat op een aanval op groter vee, breidde de minister de schutkring begin dit jaar uit tot alle gemeenten binnen de risicozone waarbinnen een wolvenroedel gevestigd is. Daardoor telt de schutkring vandaag 27 gemeenten en is hij met 1777 vierkante kilometer in oppervlakte dubbel zo groot dan de vorige schutkring.

 width=