Nieuws

Dieren sparen bij het maaien

Nu het groeiseizoen op gang is, werden en worden heel wat graslanden een eerste keer of zelfs al een tweede keer gemaaid. Daarbij zijn wildsoorten en andere fauna, zoals kieviten, jammer genoeg vaak het slachtoffer. Dit leidt tot schrijnende beelden.

Jagers nemen waar mogelijk, samen met landbouwers en loonwerkers, maatregelen om maaislachtoffers te voorkomen. Ook voor landbouwers is het een must om maaislachtoffers te voorkomen. Dit bespaart niet enkel dierenleed, maar is ook positief voor de kwaliteit van het ruwvoer. Maaislachtoffers voorkomen kan met eenvoudige middelen, en hoeft de landbouwer nauwelijks tijd of inkomsten te kosten. HVV is sinds vorig jaar met de landbouwsector in dialoog over de problematiek (zie aflevering Plattelands-TV over dit thema). Boerenbond publiceerde een artikel met een oproep om wildvriendelijk te maaien in hun magazine ‘Boer en Tuinder’.  Dit artikel kan je hier opnieuw terugvinden. Het  kan een aanknopingspunt vormen voor landbouwers om mee maaislachtoffers te helpen  voorkomen.

Meer info en tips om maaislachtoffers te voorkomen vind je verder via: