Nieuws

Europese bevraging over wapenexport: vul enquête in

Europa wil weten wat jagers vinden van de regels over wapenexport, en startte daarom een online bevraging om input te krijgen.

Op 24 juli 2020 lanceerde de Europese Commissie het EU-actieplan 2020-2025 inzake illegale vuurwapenhandel. Teneinde de EU-wetgeving inzake controles op de invoer en uitvoer van civiele vuurwapens bij te sturen, lanceert de Commissie nu een openbare bevraging.

Europol stelde in een dreigingsevaluatie van de zware en georganiseerde criminaliteit uit 2019 vast dat de verspreiding en beschikbaarheid van illegale vuurwapens in EU-lidstaten toenemen met een reëel veiligheidsrisico voor haar burgers tot gevolg. Eén van de actiepunten uit het plan is een effectbeoordeling op de EU-wetgeving inzake controles op de invoer en uitvoer van civiele vuurwapens, die het afwenden van vuurwapens van de legale handel naar de zwarte markt wenst te voorkomen. In de effectbeoordeling zal nagegaan worden hoe de traceerbaarheid kan worden verbeterd, hoe de nationale autoriteiten het omzeilen van uitvoerverboden kunnen voorkomen door informatie uit te wisselen en hoe de procedures voor de uitvoer en invoer van vuurwapens veiliger, maar tegelijkertijd administratief eenvoudiger kunnen worden gemaakt.

Om zoveel mogelijk input te krijgen voor de effectbeoordeling, lanceerde de Commissie via deze link een openbare raadpleging.

De openbare raadpleging wordt afgesloten op 11 oktober 2021. De Commissie roept jagers, sportschutters, fabrikanten en wapenverzamelaars op om hun mening te geven over de problemen en de toekomst van de EU-regels over de uitvoer, invoer en doorvoer van vuurwapens. Neem deel aan de bevraging en help de Commissie vanuit uw praktijkervaring door eventuele uitdagingen, tekortkomingen of goede praktijken te delen.