Nieuws

Geen BTW op jachtpacht

Eind 2017 werd het jachtrecht van een domeinbos van het Agentschap voor Natuur en Bos verpacht. Daags nadien kreeg de pachter én de rekening én de koude douche gepresenteerd. De aanbestedingskosten waren namelijk vermeerderd met extra kosten en 21% BTW. De jager nam contact op met HVV. De cruciale vraag die zich stelt is of het verlenen van jachtrechten een BTW-plichtige activiteit betreft. Natuurinvest, de partnerorganisatie van het Agentschap, vindt van wel. HVV treedt de lezing van Natuurinvest niet bij. HVV-bestuurder, Meester Hans-Kristof Carême, onderzocht het dossier en trad in het verweer.  Op 24 april 2018 ontving HVV het antwoord uit naam van de minister van Financiën en de Administrateur-Generaal van de Fiscaliteit, waarbij de lezing van Mr. Carême wordt  bijgetreden. Conclusie: het Agentschap mag geen BTW heffen op de jachtverpachting.

Bevindt u zich in een analoge situatie en heeft u eveneens onterecht BTW betaald op uw pachtprijs? Schrijf in eerste instantie het Agentschap voor Natuur en Bos aan met een uitnodiging om het BTW-bedrag terug te storten. Weigert het Agentschap deze som over te maken, dan heeft u twee mogelijkheden. Of u kan een administratief verweer indienen voor een bezwaar tegen deze onterecht geheven BTW of u kan onmiddellijk een gerechtelijke procedure inleiden voor de rechtbank.