Nieuws

Geen vogelgriep meer in België, bevestigt FAVV

In een persbericht deelt het voedselveiligheidsagentschap FAVV mee dat België zijn ‘ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee’ heeft herwonnen. Een mondvol om te zeggen: de vogelgriep waart momenteel niet meer in pluimveebedrijven.

Rechtstreeks gevolg van dat nieuwe statuut? Handel met pluimvee zal weer mogelijk zijn op internationaal niveau.

Even terug in de geschiedenis. Op 1 november 2020 werd een ‘periode van verhoogd risico’ afgekondigd in België, nadat het hoogpathogene aviaire influenzavirus bij wilde vogels in Nederland werd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan werden extra bioveiligheidsmaatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dijken. Ondanks de invoering van deze maatregelen, aldus het persbericht, werd op 13 november 2020 ook in België het virus bij wilde vogels vastgesteld. Daarop kwam een ophokplicht.

Na een reeks analyses vroeg het FAVV, het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, aan de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid (OIE) om een ‘ziektevrije status’ te krijgen. Het OIE ging akkoord.

Voor alle duidelijkheid: In Europa worden nog steeds gevallen van hoogpathogene aviaire influenza ontdekt bij wilde vogels. Dit toont aan dat het virus momenteel nog actief circuleert in deze populaties. Daarom blijft waakzaamheid geboden in België en is het nog steeds belangrijk om de algemene bioveiligheidsmaatregelen na te leven. Maar in pluimveebedrijven is de ziekte niet meer aanwezig.

Toch houden de Federale en Gewestelijke autoriteiten samen toezicht om een eventuele herinsleep van het virus vroegtijdig te detecteren. Bij pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels wordt actief toezicht gehouden door middel van bemonsteringen in pluimveebedrijven. Er wordt ook een zogenaamd ‘passief’ toezicht gevoerd door de houders van in gevangenschap levende vogels en pluimvee, alsook van hun dierenartsen die waakzaam zijn voor abnormale sterfte of klinische symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met het aviaire influenzavirus. Ook bij wilde vogels wordt nog steeds op het ganse grondgebied toezicht gehouden.

Meer weten? Check de FAVV-website