Nieuws

Gekwalificeerd Persoon: vernieuwde regelgeving in Nederland

Vlaamse jagers die in Nederland als gekwalificeerd persoon willen optreden, moeten zich tijdelijk via een speciale website aanmelden.

Geschoten wild dat in kleine hoeveelheden voor de lokale markt dient, moet eerst een keuring krijgen van een Gekwalificeerd Persoon –een jager die het vlees meteen na het schot onderzoekt op ziektes en afwijkingen, alvorens het verdwijnt naar de slager, de poelier, de traiteur.

Wie over die bevoegdheid wil beschikken, moet een speciale cursus volgen en slagen voor een examen. Omdat voedselveiligheid voorop staat behandelen de lessen de hele productieketen: van het controleren van de organen en het nemen van trichinemonsters bij wilde zwijnen, tot leren hoe vlees moet afsterven en onder welke koelingsvoorwaarden.

Ook de hele Europese en Belgische wetgeving over wildhygiëne passeert de revue.

In het verleden konden Vlaamse jagers, die over een attest beschikten, ook in Nederland als Gekwalificeerd Persoon aan de slag. Tenminste als de Nederlandse overheid haar akkoord gaf over de aanvraag –wat meestal gebeurde, en wat meestal gebeurde zonder extra voorwaarden.

Een tijd terug beslisten de bevoegde diensten om het systeem van wederzijdse herkenning te stroomlijnen. Vooral handig voor diegenen die nabij de grens wonen, of vaak in Nederland gaan jagen.

Maar zolang de nieuwe procedure nog niet in werking is getreden, moet elke Vlaamse jager die in Nederland als Gekwalificeerd Persoon wil optreden aan drie voorwaarden voldoen. Hij moet, ten eerste, over een Belgische erkenning als Gekwalificeerd Persoon beschikken. Ten tweede moet hij een Nederlandse jachtakte kunnen voorleggen. En tot slot: hij moet zich aanmelden in het faunaregistratiesysteem –terug te vinden op deze link. Dat in tegenstelling tot wat eerder werd gecommuniceerd in een recente nieuwsbrief van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Hubertus Vereniging Vlaanderen raadt iedereen aan om de nodige informatie op tijd online in te dienen –want de documenten alleen maar naar HVV sturen, volstaat niet.