Nieuws

Gerechtelijk onderzoek naar Naya afgesloten

De onderzoeksrechter die het verdwijnen van Naya de wolf onderzocht, kon geen menselijke tussenkomst aantonen. Het dossier is sinds maart gesloten.

Opvallend nieuws: verschillende bronnen bevestigen dat het gerechtelijke dossier naar het verdwijnen van Naya sinds eind maart gesloten is. Meer nog: de onderzoeksrechter kon geen menselijk handelen vaststellen in het verdwijnen van Vlaanderens eerste wolvin. Dus blijft het dossier zonder gevolg.
Concluderend…
▪️Het onderzoek, dat bijna drie jaar duurde, leverde ‘geen concrete aanwijzingen’ op, aldus de persverantwoordelijke van het Parket Limburg in een reactie aan HVV.
▪️De zaak kan heropend worden bij nieuwe feiten of getuigen, zoals bij iedere ‘cold case’, maar die zijn er momenteel niet.
▪️Er werd niemand in verdenking gesteld.
▪️Alle beschuldigingen richting jagers blijken dus zonder enige grond.
▪️Verschillende journalisten en publieke figuren moeten zich grondig bezinnen over hun rol. Hetzes voeren tegen wildbeheereenheden, een hele sector in een kwaad daglicht stellen zonder enig bewijsbaar feit, keer op keer leugens de wereld insturen, de eigen fantasietjes als absolute (journalistieke) waarheden verkondigen: het moreel krediet van die figuren is op. Excuses van Jan Loos, Dirk Draulans en Sil Janssen zijn op hun plaats voor de lastercampagnes.
▪️Hoe verdween Naya? De piste van menselijke tussenkomst lijkt definitief van de baan. Dus winnen de andere verklaringen aan gewicht: gestorven in het kraambed, verdwenen onder de wielen van een wagen, of nog een andere mogelijkheid.
▪️Hopelijk keert de rust in het debat terug, en gaat de werkelijke vraag over hoe samenleven met een toppredator die, vooral in de provincie Limburg, het maatschappelijke draagvlak onder druk zet.
Hubertus Vereniging Vlaanderen neemt akte van het nieuws. ‘Het gerecht deed zijn werk en de conclusie is helder: Naya de wolf verdween niet door menselijk handelen, en al zeker niet door een jager. Al wie anders heeft beweerd en al wie anders zal blijven beweren doet aan laster. Wat de jachtsector betreft, is dit hoofdstuk afgesloten’, aldus HVV-directeur Geert Van den Bosch.