Nieuws

Gezocht: bijzondere veldwachters

De provincies Vlaams-Brabant en Limburg zijn op zoek naar kandidaten om de basisopleiding bijzonder veldwachter te volgen.

Het PLOT en het PIVO (de politiescholen van respectievelijk Limburg en Vlaams-Brabant) slaan opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie in het najaar van een basisopleiding bijzondere veldwachter. Voorwaarde is wel dat voldoende kandidaten overgaan tot inschrijving. Vandaar dat ze een warme oproep doen.

De opleiding start op dinsdag 8 september om 17.30 uur en eindigt op vrijdag 22 oktober met het mondelinge examen. De proclamatie op vrijdag 30 oktober om 18.30 uur sluit de vorming af. Plaats van afspraak is het Provinciedomein Halve Maan, Omer Vanaudenhovelaan 48 in 3290 Diest (Bezoekerscentrum), enkele verplaatsingen naar het PLOT en Hengelhoef niet te na gesproken.

De vorming van 80 uren wordt als volgt gespreid: dinsdagen 8, 22, 29 september en 6 oktober; donderdagen 10, 17, 24 september en 1, 8 en 22 oktober; vrijdagen 11, 18, 25 september, 2 en 23 oktober; zaterdagen 12, 19, 26 september en 3 en 17 oktober .
Op weekdagen wordt les gegeven van 18 uur tot 21.30 uur en op zaterdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur.

De inschrijving verloopt via het PIVO – [email protected] – en het inschrijvingsbedrag van 900 € wordt na de opleiding aan de aansteller gefactureerd.

Belangrijk: inschrijvingen worden ingewacht tot uiterlijk 15 juli

Naast de contactgegevens van de kandidaat bijzondere veldwachter bezorgt hij/zij ons ook:
1. een uittreksel uit het strafregister – model 1, niet ouder dan 3 maanden;
2. een afschrift van een schriftelijke overeenkomst waarin de kandidaat aangesteld wordt als bijzondere veldwachter.

Als de kandidaat nog niet over een schriftelijke overeenkomst met een aansteller beschikt, kan de provinciegouverneur hem hiervan vrijstellen. De kandidaat stuurt hiervoor een gemotiveerd verzoek naar de dienst van de gouverneur, Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven of via mail naar [email protected].

Meer informatie kan bekomen worden

op deze website

of via

PLOT Politieschool
Johan Beerten
089 77 82 68
[email protected]

PIVO Politieschool
Marleen Van Nieuwenhove
02 456 89 23
[email protected]