Nieuws

Gezocht: percelen met wildschade voor wetenschappelijk project

De universiteit van Leuven zoekt tussen 1 september en 15 maart percelen met wildschade van everzwijnen, om een dronevlucht over te laten vliegen.

De populaties van everzwijnen in Vlaanderen zijn de voorbije jaren gestegen, vooral in Limburg, delen van Antwerpen en Vlaams-Brabant. Hierdoor is ook het aantal gevallen van schade aan gewassen (vooral maïs) en graslanden toegenomen. Momenteel wordt de omvang van schade door everzwijnen in Vlaanderen niet in kaart gebracht.

In haar doctoraatsonderzoek uit 2019 heeft Anneleen Rutten nochtans perfect aangetoond dat schade door wilde varkens in een perceel gedetailleerd in kaart kan gebracht worden met drones.

Om die techniek verder te verfijnen, ontwikkelde Vlaanderen een nieuw project, namelijk: GEO.INFORMED -een samenwerking tussen het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de KU Leuven.

Echter, er ontbreekt momenteel één cruciaal element, zijnde: data, zodat de onderzoekers de detectiemodellen kunnen afstemmen op de praktijk. En daarvoor kijken ze naar de jachtsector, die kan helpen.

 

Werkwijze

Als u tussen 1 september en 15 maart schade detecteert in één van uw maïspercelen en/of graslanden, contacteer dan Lennert Destadsbader (onderzoeker KU Leuven – tel. 0478 818 275). Hij zal vervolgens met u een afspraak maken voor een dronevlucht over het beschadigde perceel.

Nog dit: de data dienen wetenschappelijke doeleinden,en geven -voor alle duidelijkheid- geen aanleiding tot een schadevergoeding.

Betrokken onderzoekers zijn: Jim Casaer (INBO), Anneleen Rutten (INBO), Lennert Destadsbader (KU Leuven), Stien Heremans (KU Leuven-INBO), Ben Somers (KU Leuven).