Nieuws

Gratis sportschutterslicentie voor IJO-kandidaten

Het Instituut voor de Jachtopleiding biedt elke aspirant-jager die bij het centrum les volgt, een gratis sportschutterslicentie aan. Zodoende kan de kandidaat zijn schietskills oefenen en -hopelijk- slagen voor het praktisch jachtexamen in de zomer.

De schietstand in Ruisbroek, provincie Antwerpen, was lange tijd een van de  laatste plaatsen in Vlaanderen waar aspirant-jagers konden oefenen op kleiduifschieten ter voorbereiding van het praktische gedeelte van het jachtexamen. Maar vorig jaar moest de club de deuren sluiten. Momenteel loopt een aanvraag voor een nieuwe vergunning.

Omdat de afwikkeling van die aanvraag nog niet voor direct lijkt, onder andere door een groeiend verzet van buurtbewoners, zocht het Instituut voor de Jachtopleiding (IJO) proactief naar een oplossing om de kandidaten de broodnodige ervaring te laten opdoen met vuurwapens en een veilige omgang ermee. Die vond het instituut in weideschietingen. ‘De enige resterende mogelijkheid’, aldus Algemeen Coördinator IJO  Erik Wille, die het nijpende gebrek aan schietstanden een ‘kaakslag’ noemt voor de jagerij en het professionele wildbeheer.

Zijn met de weideschietingen als alternatief alle problemen van de baan? Neen. Want de wet laat toe dat een burger slechts eenmaal per jaar mag meedoen aan een kleischieting, tenzij die beschikt over een sportschutterslicentie. Wat het IJO vervolgens inspireerde om alle kandidaten die bij hen les volgen en in mei slaagden voor het theoretische jachtexamen een ‘voorlopige sportschutterslicentie’ te fiksen die tien maanden geldig blijft. ‘Op die manier kan een aspirant-jagers deelnemen aan meerdere kleiduifschietingen in zowel Vlaanderen als Wallonië’, aldus Wille.

Zowel de aanvraag en de administratieve verwerking als de kostprijs neemt het IJO voor zijn rekening. ‘Met andere woorden: dit is gratis voor IJO-kandidaten. Het enige dat zij moeten doen, is naast een kopie van de identiteitskaart ook een medisch attest bezorgen en een uittreksel van het strafregister.’

Het IJO zelf organiseert ook een aantal weideschietingen op 3 en 4, en 10 en 11 juni (kandidaten werden reeds op de hoogte gesteld). Ook in de maand juli staan twee bijeenkomsten gepland. ‘Ik heb de terreinen, de machines en de lesgevers’, aldus Wille.

Nog dit: de kandidaat met een ‘voorlopige sportschutterslicentie’ mag zelf geen wapen aanschaffen. Indien hij of zij gaat oefenen (in niet IJO-verband) moet dat altijd onder begeleiding gebeuren met iemand die een wapen ter beschikking kan stellen. De ‘voorlopige sportschutterslicentie’ geldt trouwens voor zowel categorie C als D, hagel en kogel.