Nieuws

Grondbroeders vaker ‘in gevaar’ volgens Vlaamse Rode lijst

Op de nieuwe Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen, zijn grondbroeders duidelijk sterker vertegenwoordigd in de meer ‘bedreigde’ categorieën. Dit blijkt uit een eerste snelle analyse die Hubertus Vereniging Vlaanderen uitvoerde op de geclassificeerde lijst van de broedvogels.

Van de 159 geclassificeerde broedvogels, kunnen we 59 beschouwen als grondbroeders en 93 als niet-grondbroeders. 7 soorten hebben een meer flexibel broedgedrag en laten we buiten de analyse.

Van de 65 broedvogels die op de Rode Lijst terecht komen in de categorieën ‘regionaal uitgestorven’, ‘ernstig bedreigd’, ‘bedreigd’ en ‘kwetsbaar’, zijn er maar liefst 37 grondbroeders (56,9 %). 22 van de 87 broedvogels in de categorieën ‘Bijna in gevaar’ en ‘Momenteel niet bedreigd’ zijn grondbroeders te noemen (25,3 %).Grondbroeders zijn duidelijk oververtegenwoordigd in de meer bedreigde categorieën van de Rode Lijst. In wetenschappelijke termen is deze vaststelling zelfs significant te noemen op basis van een statistische test (Chi2 = 15,7, df = 3, p < 0,01).

Grondbroeders zijn door hun leefwijze sterk gevoelig aan verliezen door predatie en landbouwwerkzaamheden. Het is dan ook een noodzaak om deze verliezen te beperken als we de toekomst van onze grondbroeders willen verzekeren. HVV vraagt aan het beleid hiervoor de nodige aandacht en ook tools te voorzien!