Nieuws

Help als jager met monitoring van Aziatische hoornaar

Bericht aan alle jagers: help mee met de monitoring van de Aziatische hoornaar, een bijzonder agressieve wespensoort.

Een zwart achterlijfje versierd met een gele band. Zwarte pootjes met opvallende gele stippen. En qua lengte groter dan een één-euro muntstuk.

Zo herken je gemakkelijk een Aziatische hoornaar, een insectensoort die sinds 2016 Vlaanderen onveilig maakt en als invasieve exoot een bedreiging vormt voor inheemse bijen. Jagers kunnen een belangrijke rol spelen in de monitoring van de gevaarlijke wesp, en zeker wat betreft het vinden van nesten die een hele populatie kunnen herbergen. Die nesten bestaan uit dode houtvezels en lijken op een bol van karton. De Aziatische hoornaar bouwt die graag op droge plekken, beschut tegen regen en wind, zoals in schuren, maar ook in en rond jachtkansels. Soms worden ze waargenomen in de kruinen van bomen van een jachtrevier.

Vandaar deze oproep van Hubertus Vereniging Vlaanderen, in samenwerking met het Vlaams Bijeninstituut. Indien u als wildbeheerder op uw terrein een Aziatische hoornaar spot of een nest ontdekt, meldt die waarneming dan meteen via Vespa-Watch, een online formulier. Met die gegevens gaan professionals aan de slag voor de bestrijding ervan, en de data ondersteunen tegelijkertijd wetenschappelijk onderzoek naar de Aziatische hoornaar.

Wie wil ontdekken of er hoornaars in de buurt zijn, kan gebruikmaken van lokpotten in de buurt van een kansel. Die bestaan uit een derde suiker, een derde witte wijn en een derde bier in een glazen pot met gat in deksel en wiek in.

Meer weten? Check de website van Vespa-Watch.