Nieuws

Herinnering jachtverlof: medisch attest is vijf jaar geldig

De aanvraag van een jachtverlof komt met enkele vereisten: meerderjarig zijn, een uittreksel uit het strafregister, een getuigschrift van het theoretisch en praktisch jachtexamen (bij de eerste aanvraag), een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ‘jacht’ EN een attest dat peilt naar uw medische en psychische geschiktheid om veilig met wapens om te gaan.

Het medisch attest kan meerdere jachtseizoenen gebruikt worden maar mag niet ouder zijn dan vier jaar op de eerste dag van het jachtseizoen waarvoor de aanvraag bedoeld is. De jager moet dus niet elk jaar naar de arts. Voor velen onder ons werd in 2020 de eerste maal een medisch attest bekomen. Heeft u dit nog in uw bezit dan kan u dit gebruiken om ook dit jaar uw jachtverlof aan te vragen.

Doch, als de arrondissementscommissaris twijfelt of de toestand van de jager nog overeenstemt met wat het attest verklaart, mag de arrondissementscommissaris vroegtijdig vragen om een nieuw attest te laten invullen door de arts.

Opgelet: De jager moet in het bezit zijn van zijn attest (het origineel of een kopie). Indien de jager voorheen het jachtverlof online aangevraagd heeft, dan kan hij het medisch attest (als het nog geldig is) opnieuw downloaden op het E-loket ‘Fauna en Flora’ van het Agentschap voor Natuur en Bos. Wie noch over het origineel noch over een digitale kopie beschikt, moet een nieuw attest laten ondertekenen door een arts. Het blanco attest staat op de website van ANB.