Nieuws

Het HVV interview dat men nooit uitzond

Op 20 juli 2017 werden de jachtplannen digitaal openbaar gemaakt.
Vogelbescherming Vlaanderen maakte hier weer één grote mediashow van, terwijl ze zelf geen enkele bijdrage leverden aan dit project.

Wat ons echter vooral opviel is dat de VRT Nieuwsredactie enkel VBV aan het woord liet, geen wederwoord vroeg van de jachtsector.
Na de eerste nieuwsberichten in het VRT Radio en TV journaal van 13u bleek het al duidelijk, HVV werd niet gecontacteerd, niet gehoord, niet aan het woord gelaten.
Pas later in de namiddag, na schriftelijke klacht van HVV, nam men dan toch interviews af voor Radio en TV. Deze interviews haalden echter nooit de uitzending.
Om 19u was VBV nogmaals uitgebreid aan het woord, interviewde de VRT “ongeruste” eigenaren en bleek het HVV interview niet aan bod te komen. Volgens de VRT wegens technische problemen bij de montage.
Men zou de montage van het interview nog afwerken en aanbieden aan de redactie voor “Het Journaal Laat”. Het resultaat kan u al raden, niets….

HVV begrijpt het concept van redactionele autonomie, doch het principe van woord en wederwoord moet in haar totaliteit wel overeind blijven.
Alleen op die manier kan het publiek een genuanceerder en een meer evenwichtig beeld krijgen van de werkelijkheid.

HVV diende daarom een klacht in bij de Ombudsman van het VRT Nieuws.
Als reactie op onze klacht en dankzij de bemiddeling van de Ombudsman plaatste de VRT Nieuwsdienst het interview op woensdag 26 juli dan online op “De Redactie”.
Een doekje voor het bloeden, 6 dagen na Prime time.

Het HVV interview kan u hier vinden.