Nieuws

Het Vlaams patrijzenproject: realisaties in cijfers

Het Vlaams patrijzenproject loopt. In de deelnemende WBE’s werden in het najaar 2016 en de eerste maanden van 2017 al heel wat inspanningen gedaan op het terrein. De lijst is lang niet volledig, maar toch geven we hier graag enkele cijfertjes.

  • Via georganiseerde groepsaankoop kochten de deelnemende WBE’s 771 Larsen-kooien aan. De inspanningen rond de predatorcontrole op kraaien en eksters kent daarmee een grote toename.
  • Meer dan 4,3 ton aan patrijsvriendelijke zaadmengsels werd aangekocht en ingezaaid in de deelnemende WBE’s via de georganiseerde groepsaankoop. Dit is goed voor de inzaai van meer dan 185 hectare fauna-akker en een 90-tal hectare patrijsvriendelijke groenbemester.
  • De West-Vlaamse WBE’s zorgden onder meer voor extra voedsel in de wintermaanden. In totaal 428 extra voederemmers werden aangekocht en zullen in de komende jaren in de deelnemende jachtrevieren terug te vinden zijn. Verschillende deelnemende WBE’s uit de andere provincies lanceerden analoge initiatieven, en verhoogden eveneens de inspanningen rond bijvoederen.
  • Bij de haagplantactie van de Limburgse Jagersvereniging werden 12.600 struiken aangeplant. De haagplantactie was daarmee goed voor de aanleg van maar liefst 4 kilometer patrijzenheg in 2017– voornamelijk in Limburgs Haspengouw.

Het leeuwendeel van deze inspanningen werden financieel gedragen door de jagers zelf.

In de winter 2017 organiseerden HVV en patrijzengroepen info-avonden over de mogelijkheden rond een faunavriendelijke vergroening in elke Vlaamse provincie. In totaal werden deze infoavonden door meer dan 300 aanwezigen met aandacht opgevolgd. De workshops gaven jagers alle nuttige informatie om in samenwerking met landbouwers aan de slag te gaan voor de akkerfauna. Intussen horen we berichten van jagers die hier met succes op verder hebben gewerkt.

Proficiat aan alle deelnemende jagers en WBE’s voor hun inspanningen voor de patrijs!