Nieuws

Invasie in Vlaanderen: oproep tot beheer van wasberen

Het Nieuwsblad schreef het op 17 december 2023 in dit artikel, wasberen manifesteren zich steeds vaker in verschillende regio’s, waaronder het Zoerselbos in Zoersel en andere gebieden in de Noorderkempen en Limburg. Wildcamera’s hebben in november minstens twee verschillende wasberen vastgelegd in deze regio. Ook in Aalst en elders in de provincie Oost-Vlaanderen werden wasberen waargenomen. Deze exoten breiden hun leefgebied uit, wat schadelijk is voor onze lokale fauna en flora en zelfs de volksgezondheid. Als jagers is het onze verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen en de opmars van de wasberenpopulatie in te dijken.

Wasbeer, een invasieve exoot

Een invasieve exoot verwijst naar een plant en/of dier dat zich buiten zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied geïntroduceerd heeft en zich snel kan verspreiden, wat schadelijke effecten kan hebben op de inheemse fauna en flora, of zelfs de menselijke gezondheid. Deze soort wordt vaak geïntroduceerd door menselijke activiteiten, zoals handel, transport, of worden gehouden als huisdieren. Ze worden eveneens wereldwijd erkend als een belangrijk milieuprobleem.

Ecologische zorg en bedreiging voor de menselijke gezondheid

De aanwezigheid van wasberen is niet enkel een ecologische zorg, gezien de wasbeer inheemse soorten onder druk zet of opeet, maar vormt ook een bedreiging voor de menselijke gezondheid, aangezien deze dieren dragers kunnen zijn van ziektes en parasieten. Jagers hebben, als toegewijde bewakers van de biodiversiteit, de verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan de bestrijding van invasieve exoten.

Dit gaat niet slechts om een kwestie van voorkeur, maar eerder om een verplichting die inherent is aan de rol van elke wildbeheerder. Om deze reden roepen we onze leden op om actief deel te nemen aan het inperken van de wasberenpopulatie d.m.v. afschot. Ook dierenverzorger Simon Renckens van het Natuurhulpcentrum klinkt pessimistisch in het artikel in het Nieuwsblad: “Het enige wat we kunnen doen, is ze allemaal uit het wild halen voor het te laat is”, aldus Renckens.

Wat na een afschot?

Na het afschot is het essentieel om de manipulatie van het dier te beperken, gezien de potentiële gezondheidsrisico’s. We volgen hierbij het advies van het INBO en roepen op om de geschoten dieren te verpakken in een zak en deze aan te bieden aan het marternetwerk, waar vriezers beschikbaar zijn voor opslag.

Als jagers dragen we bij aan het evenwicht in de natuur, en het is nu van belang dat we onze kennis en ervaring inzetten om de wasberenpopulatie op een verantwoorde manier te beheren.

Wat doe je als je ergens een wasbeer hebt waargenomen?

Met Wilder, een gratis app ontwikkeld door de jachtsector, kan iedereen voortaan met een paar eenvoudige klikken de lokale wildbeheerder contacteren bij een waarneming van een wild dier, dus ook van een wasbeer.

Wilder werd zo ontwikkeld dat verschillende groepen ermee aan de slag kunnen: joggers, recreanten, landbouwers of ordediensten zoals de politie. Allemaal kunnen ze, met enkele klikken, op hun manier meehelpen met het monitoren van de wasbeer in Vlaanderen.