Nieuws

Jacht en corona: terug naar normaal

De beperkende maatregelen door corona zijn bijna allemaal opgeheven. Ook wat jacht betreft.

Alles is voortaan toegestaan, behalve wat expliciet verboden wordt. Die filosofie hanteert de Belgische overheid sinds de coronacijfers een kentering maakten en het aantal besmettingen en doden dag na dag daalt. Wat heeft dat voor effect op de jacht? Hubertus Vereniging Vlaanderen maakt een laatste stand van zaken op.

  • De gewone wettelijke regels voor jacht, bijzondere jacht en bestrijding zijn opnieuw volledig van kracht.
  • Sinds maandag 8 juni mogen beheeractivitieiten uitgevoerd worden met tien andere personen die niet onder hetzelfde dak wonen.
  • Verenigingen mogen opnieuw activiteiten organiseren met twintig personen tegelijkertijd; vanaf 1 juli wordt dat aantal opgetrokken naar vijftig. Aangezien een wildbeheereenheid (WBE) een vereniging is, kunnen de verschillende lokale besturen opnieuw in actie schieten. Let wel op: de afstandsregel van anderhalve meter blijft voorlopig wel gelden. Een WBE die een algemene vergadering wil bijeenroepen, wacht best tot 1 juli.
  • De afstand van anderhalve meter ten opzichte van personen die niet onder hetzelfde dak wonen, blijft aangehouden. Op een kansel zitten, samen met een vriend of een kennis uit de persoonlijke contactbubbel, mag zonder problemen.
  • Dezelfde anderhalve meter afstand dient ook gehandhaafd te worden bij het verplaatsen met de wagen (tenminste als de passagiers personen zijn die niet onder hetzelfde dak wonen)
  • Reizen van en naar België is sinds maandag 15 juni opnieuw toegelaten. Dat maakt dat jagers (ook niet-pachters) naar Duitsland kunnen trekken. Niettemin: elk land heeft mogelijk extra maatregelen opgelegd. Zoek die vooraf goed op. De website van Buitenlandse Zaken bevat veel nuttige informatie op dat vlak.
  • Gebruik van een tweede verblijf is toegelaten, ook indien de woning dient om te gaan jagen.

 

Extra vragen?

Mail naar [email protected]

Bel naar 022420045

Volg Hubertus Vereniging Vlaanderen op Facebook of Twitter