Nieuws

Jacht met pijl en boog toegelaten in Waals Gewest

Specifieke situatie van de jacht met pijl en boog in België ;
BBF (Belgian Bowhunting Federation) wil benadrukken dat de jacht met pijl en boog in het Vlaams Gewest wettelijk nog niet is toegelaten.
Hoewel nog niet wettelijk gereglementeerd is de jacht met pijl en boog op grofwild in het Waals Gewest toegelaten als de jager voldoet aan dezelfde voorwaarden als de jacht met vuurwapens, zijnde :
1. Houder zijn van een geldige jachtverzekering.
2. Houder zijn van een geldig en gevalideerd jachtverlof.
3. Toestemming hebben om te jagen of de jachtrechten bezitten op een erkend jachtdomein in geldige openingstijden.

Als vereniging is BBF van mening dat de jacht met pijl en boog zeker een plaats heeft in modern wildbeheer in België net zoals het een erkende plaats heeft gevonden in Europese buurlanden. Verder zijn ze overtuigd dat de jacht met pijl en boog belangrijke maatschappelijke en economische voordelen bidet.
De Belgische boogjacht verenigingen, BBF, FWCA en FBA, staan ter uwer beschikking voor verdere informatie betreft het veilig en verantwoord jagen met pijl en boog.

Klik hier voor meer informatie