Nieuws

Jacht toegelaten in Wallonië, voorlopig niet in Vlaanderen

Wie op maandag 4 mei op de ree gaat jagen in Vlaanderen, begaat een milieumisdrijf, met alle gevolgen van dien.

Vraag: Mag ik vanaf maandag 4 mei in Vlaanderen jagen op de reebok?

Voorlopig luidt het antwoord: neen. Dat mag niet. Wie dat wel doet, begaat een milieumisdrijf.

Het Agentschap voor Natuur en Bos onderzoekt ondertussen wel de juridische mogelijkheid om het opnieuw toe te laten, nadat het de officiële vraag kreeg van Hubertus Vereniging Vlaanderen.

De jachtvereniging ziet namelijk geen gevaren in het openen van de jacht op ree –want het gaat om een van de meest solitaire activiteiten, waarbij de jager in zijn eentje in het veld trekt.

Als de komende dagen de situatie toch zou versoepelen, zal Hubertus Vereniging Vlaanderen dat meteen communiceren op sociale media zoals Facebook of Twitter. Maar voorlopig –nogmaals– blijft het algemene verbod op gewone jacht en op sportvissen van kracht. Wie bij ongewijzigd beleid toch maandag gaat jagen op de ree, pleegt in Vlaanderen een milieumisdrijf, met alle gevolgen van dien. Bijzondere bejaging en bestrijding kan wel.

En Wallonië? Mag ik vanaf maandag 4 mei in Wallonië jagen op de reebok?

In Wallonië is de situatie anders. Daar mag de gewone jacht op ree en wild varken vanaf maandag 4 mei wél doorgaan –zo liet de bevoegde minister donderdag weten in een omzendbrief. Ter informatie: elk gewest beslist apart en afzonderlijk. Wat Wallonië doet, heeft niets te maken met Vlaanderen, en omgekeerd.

Vlamingen die over de nodige documenten beschikken –zoals een document van jachtrecht, een jachtpachtovereenkomst, een wapen en een Waals jachtverlof– kunnen in Wallonië aan de slag, mits de veiligheidsregels in acht nemend wat sociale contacten betreft. Dat betekent: de kortste weg naar huis en naar het jachtveld nemen, alleen rijden, en geen gasten uitnodigen. U mag enkel een familielid meenemen waarmee u onder hetzelfde dak woont, en als die tevens over een Waals jachtverlof beschikt.

Mag ik als Vlaamse jager in de Ardennen blijven slapen, wanneer ik ga jagen? Neen –dat is niet toegestaan. Enerzijds om sociale vermenging te voorkomen, anderzijds om de gezondheidsvoorzieningen niet te overbelasten, mocht het verkeerd lopen. Na de jacht moet u meteen naar huis wederkeren.

Meer informatie vindt u op de website van de Waalse zusterorganisatie.

 

 

Meer vragen over wat u als Vlaamse jager wel en niet mag doen in coronatijden?
Check de website van Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Staat uw vraag er niet tussen?
? Mail naar [email protected]
? Bel naar 022420045
? Spreek de organisatie op Facebook aan