Nieuws

Jachtplannen in de media.

In de voorbije weken kwamen de jachtplannen in de media. Volgens het persbericht van Vogelbescherming Vlaanderen, sjoemelen jagers massaal met jachtplannen. Hubertus Vereniging Vlaanderen reageerde meteen op deze foutieve en tendentieuze berichtgeving. Zowel op het VRT-nieuws, als op Radio 1, in verschillende kranten en op VILT, waren delen van onze reactie te zien of te lezen.

De 231 ha die werden uitgekleurd naar aanleiding van de actie ‘Schiet in actie’ van Vogelbescherming Vlaanderen vormen een verwaarloosbaar kleine oppervlakte (minder dan 1%) in verhouding tot de totale bejaagbare oppervlakte in Vlaanderen. Er is geen sprake van massale of georganiseerde fraude. Een administratieve achterstand in een qua kadastrale percelen sterk versnipperd landschap ligt aan de basis. Eigendommen wijzigen van eigenaar, informatie in kadastrale leggers loopt aanzienlijk achter op de werkelijke situatie. Een jachtterrein bestaat vaak uit vele honderden van deze percelen. Het is een enorme taak voor de jachtgroep om altijd met alles administratief in orde te zijn.

Bovendien komen de jachtplannen uit een heel andere context. Percelen waarop geen jachtrecht verleend werd, moesten vroeger aangeduid worden op een kaart met een schaal van 1 op 25.000 tot 1 op 10.000. De contouren van een perceel kleiner dan één hectare zijn daarop niet zichtbaar en in het jachtterrein ingesloten percelen kleiner dan één hectare waarop geen jachtrechten werden verleend moesten vroeger wettelijk gezien niet worden uitgekleurd. Het is pas sinds de invoering van het nieuwe Jachtadministratiebesluit én de digitale ontsluiting van de jachtplannen dat hier iets aan gedaan kan en moet worden. Vooral de oudere generatie jagers werkt vaak nog met papieren jachtplannen. Daarom zit er nog enige vertraging op het proces. Waar dit nog niet gebeurd zou zijn, roepen we WBE’s en onafhankelijke jagers op om snel werk te maken van de actualisatie van hun jachtplan.

Elke eigenaar heeft het recht om zelf te beslissen of hij de jachtrechten verpacht of niet, en dus ook of zijn perceel al dan niet in een jachtplan wordt ingekleurd. Een goede en transparante communicatie tussen jagers en eigenaars is hier dus zeker op zijn plaats. De overheid engageerde zich eerder om in juli 2017 de jachtplannen digitaal beschikbaar te maken voor de burger, zodat eigenaars gemakkelijk zelf kunnen controleren of hun perceel ingekleurd is in de bejaagde oppervlakte van een jachtplan.
Hubertus Vereniging Vlaanderen investeerde reeds jaren geleden in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Op basis van dat informatica platform ondersteunen wij onze leden en WBE’s met digitalisatie en het actueel houden van jachtplannen