Nieuws

Jachtplannen: méér jachtgebied in Vlaanderen

Vlaanderen telt in vergelijking met vorig jaar ruim tweehonderd hectare méér jachtgebied. Dat blijkt uit een analyse van Hubertus Vereniging Vlaanderen. ‘Vooral de overheid kleurt massaal openbare domeinen in omdat jacht helpt in het bewaken van de biodiversiteit.’

Een jachtplan markeert het gebied waar een jager rechtmatig aan wildbeheer mag doen, en die grenzen worden jaarlijks officieel geüpdatet.

‘Momenteel liggen de aangepaste jachtplannen ter goedkeuring voor bij de verschillende provincies’, legt HVV-directeur Geert Van den Bosch uit. ‘Maar uit een analyse van de eigen kaarten, gecombineerd met de laatste gegevens van de Vlaamse Overheid, blijken al een aantal duidelijke tendensen.’

  • Vlaanderen telt in totaal 935.875 hectare bejaagbaar gebied. Ten opzichte van vorig jaar betekent dat zelfs een stijging van 238 hectare. ‘Voor het eerst in jaren tekent de jachtsector voor positieve cijfers’, zegt Van den Bosch opgetogen. ‘Die kentering wijst vooreerst op een stabilisering van de situatie, ondanks verwoede pogingen van organisaties zoals Vogelbescherming Vlaanderen om de jacht permanent in een negatief daglicht te plaatsen. Die ballon gaat niet meer op. Ten tweede toont het aan dat overheden, die massaal hun openbare terreinen inkleuren, jacht als een potentiële meerwaarde beschouwen in het dagelijkse beheer van hun domeinen, bijvoorbeeld in de strijd tegen invasieve exoten of een te veel aan predatoren.’
  • In Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Limburg steeg het aantal ingekleurde jachtterreinen respectievelijk met 373, 1325 en 3288 hectare. De provincie met het meest ingekleurde gebied blijft West-Vlaanderen met 242.716 hectare. ‘In West-Vlaanderen leeft nog veel kleinwild, zoals hazen, konijnen, fazanten. Het vormt tevens het kerngebied van de patrijs’, legt Van den Bosch uit. ‘Zeker in landelijke gebieden maakt jagen nog integraal onderdeel uit van het dagelijkse leven.’ Oost-Vlaanderen en Antwerpen tekenen voor een daling van 2849 en 1898 hectare.
  • Al sinds 2017 kan elke burger de jachtplannen online raadplegen op de website van Hubertus Vereniging Vlaanderen; de kaarten worden er dagelijks aangepast. De jachtorganisatie zoekt ook actief knelpunten op en kleurde afgelopen jaar 2117 hectare proactief aan bebouwd gebied uit –gebied dat met de loop van de jaren van bestemming of eigenaar veranderde, zonder dat jagers daarvan noodzakelijk op de hoogte werden gesteld. Kadastrale gegevens zijn immers niet vrij beschikbaar.
  • Landeigenaars kleurden afgelopen jaar ook nieuw terrein in, het gros daarvan (1800 hectare) akkergewas. Jagers helpen landbouwers namelijk kosteloos met het voorkomen en het bestrijden van wildschade, bijvoorbeeld aangericht door houtduif, of door kraaiachtigen zoals de ekster of de kauw. Ook de vrees voor de impact van het everzwijn zit diep, een soort die ondertussen in steeds meer steden en gemeenten in Vlaanderen opduikt. Om niet voor voldongen feiten te komen staan, kleuren tal van overheden lokale natuurterreinen in om jacht, indien nodig, meteen toe te laten.

Van den Bosch: ‘De jachtsector communiceert elk jaar openlijk over de jachtplannen, net om het draagvlak voor wildbeheer te vergroten. Bij vragen of onduidelijkheden kan iedereen bij Hubertus Vereniging Vlaanderen terecht. Want ondanks de campagnes tegen de jachtplannen, heeft een ingekleurd domein meer voor- dan nadelen, onder andere naar sociale controle toe, naar bescherming van pluimvee toe, en naar het actief meewerken aan een duurzaam faunabeheer in de buurt.’

 

 width=